Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#803318 Tải miễn phí khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... - 1 -
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỂ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TRONG
HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ ................................... - 4 -
1.1. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế ...................................................................... - 4 -
1.1.1. Khái niệm hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế ........................... - 4 -
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế ..................... - 4 -
1.1.3. Vai trò của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế trong nền kinh tế
quốc dân. ................................................................................................ - 5 -
1.2. Rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế .............................................. - 7 -
1.2.1. Rủi ro trong kinh doanh ................................................................ - 7 -
1.2.2. Rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế ...................... - 16 -
1.3. Quản trị rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế ............................ - 19 -
1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro ............................................................ - 19 -
1.3.2. Vai trò của quản trị rủi ro với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế ... - 20 -
CHƯƠNG II: RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA
QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ............................ - 26 -
2.1. Tổng quan về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế của các doanh
nghiệp Việt Nam ..................................................................................... - 26 -
2.2. Tình hình rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế tại Việt Nam . - 30 -
2.2.1. Nguy cơ rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế của Việt Nam .. - 30 -
2.2.2. Một số rủi ro thường gặp trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
của Việt Nam ........................................................................................ - 35 -
2.3. Hoạt động quản trị rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế tại các doanh
nghiệp Việt Nam .................................................................................................................. - 64 -
2.3.1. Nhận thức của các doanh nghiệp về rủi ro .................................. - 64 -
2.3.2. Thực trạng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động mua bán
hàng hóa quốc tế tại Việt Nam. ............................................................. - 65 -
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ .......................................................... - 68 -
3.1. Tính chất và mức độ rủi ro trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ............. - 68 -
3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế .......... - 70 -
3.2.1. Giải pháp vĩ mô ........................................................................... - 70 -
3.2.2. Giải pháp vi mô ........................................................................... - 76 -
KẾT LUẬN ..................................................................................................... - 81 -
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... - 83 -


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement