Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#797835 Tải miễn phí tiểu luận Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần mediamart việt nam

Abstract. Nghiên cứu những lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực trong các doanh
nghiệp. Nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty
cổ phần Mediamart. Từ đó đề xuất những giải pháp góp phần vào việc hoàn thiện công tác
quản trị nhân lực ở Công ty cổ phần Mediamart.

Keywords: Quản trị kinh doanh; Nguồn nhân lực; Quản trị nhân lực

Content.

MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Việt Nam đang đứng trước các cơ hội về hội nhập kinh tế thế giới.
Nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện đang đóng vai trò của lực lượng sản xuất.
Chuyên ngành điện tử điện lạnh là một ngành khá phæ biÕn, đây là ngành tạo ra sản phẩm
phục vụ cho nhu cầu của con người.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Hiện nay Công ty cổ phần Mediamart hoạt động trong lĩnh vực thương mại, mua bán,
trong quá trình thành lập và phát triển đã có rất nhiều những nhân viên giỏi đã và đang làm việc
cho công ty, trưởng thành từ chính hoạt động kinh doanh của công ty, vấn đề về nguồn nhân lực
công ty rất coi trọng và có các chương trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển, ban giám đốc rất
tạo điều kiện cho những nhân viên phát huy hết tính sáng tạo trong công việc và có khen thưởng
kịp thời.
3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực trong các doanh
nghiệp, đề tài tập trung vào việc nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị

nhân lực, từ đó đề xuất ra những giải pháp góp phần vào việc hoàn thiện công tác quản trị nhân
lực ở CTCP Mediamart
4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
- Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần Mediamart
- Thời gian nghiên cứu từ năm 2009 đến năm 2012.
5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để đạt được các yêu cầu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp thực chứng
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp phân tích tổng hợp
6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
- Hệ thống hóa các lý luận tổng quan về công tác quản trị nguồn nhân lực.
- Từ những phân tích, đánh giá một cách có luận cứ khoa học về thực trạng công tác quản
trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Mediamart, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện
hơn công tác quản trị nguồn nhân lực để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cổ
phần Mediamart.
7. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn được chia làm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Mediamart
Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Mediamart
trong thời gian tới.


Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement