Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#795342 Tải miễn phí luận văn

Mở đầu 1 CHƯƠNGI :

MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 Cạnh tranh 6

1.1.1 Khái niệm 6

1.1.2 Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 7

1.1.3 Phân loại cạnh tranh 7

1.1.3.1 Căn cứ vào chủ thể tham gia 7

1.1.3.2 Căn cứ vào phạm vi cạnh tranh 8

1.2 Lợi thế cạnh tranh 9

1.2.1 Khái niệm 9

1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh 11

1.3 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 12

1.3.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh 12

1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 14

1.3.2.1 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp : 14

1.3.2.2 Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp : 18

1.3.2.3 Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh 20

1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 22 1.3.3.1.Nhóm chỉ tiêu định lượng 22

1.3.3.2 Nhóm chỉ tiêu định tính 24 1.4.Các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 24

1.4.1 Về sản phẩm 24

1.4.2 Về quản trị doanh nghiệp 26

1.4.3 Phát triển các nguồn lực doanh nghiệp 26

1.4.4 Hoạt động nghiên cứu phát triển 27

1.5 Đặc điểm kinh tế kỷ thuật chủ yếu của công ty 28 Tóm tắt chương I 30

CHƯƠNG II :

THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC cạnh tranh của công ty cổ

PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE 31

2.1 Tổng quan về công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Bến Tre : 31

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 32

2.1.2.1 Chức năng, nhiêm vụ của công ty 32

2.1.2.2 Cơ cấu bộ máy công ty 33

2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh và thị trường hoạt động 34

2.1.4 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua 35

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre : 37
2.2.1 Tác động của các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty 37

2.2.1.1 Về người cung ứng 37

2.2.1.2 Về đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành 37

2.2.1.3 Về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 38

2.2.1.4 Các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước 38

2.2.1.5 Bối cảnh quốc tế và sự tiến bộ của khoa học kỷ thuật 39

2.2.2 Tác động của các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty 40

2.2.2.1 Về nguồn nhân lực 40

2.2.2.2 Về nguồn lực tài chính 41

2.2.2.3 Về máy móc trang thiết bị 47

2.2.2.4 Về nguyên vật liệu 49

2.2.2.5 Về kinh nghiệm thi công xây lắp và bảo đảm chất lượng công trình của công ty 51

2.2.2.6 Về hoạt động Marketing 52

2.2.2.7 Một số chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty : 53

2.2.3 Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty 58

2.3 Đánh giá hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong thời gian qua : 59

2.3.1 Các mặt đạt được 59

2.3.2 Các mặt còn hạn chế 60

2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 62

2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 62

2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 62 Tóm tắt chương II 65
CHƯƠNG III :

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE 66
3.1 Định hướng phát triển và phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 66

3.1.1 Định hướng phát triển của công ty 66

3.1.1.1 Mục tiêu 66

3.1.1.2 Giá trị sản xuất kinh doanh 67

3.1.2 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 68

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 68

3.2.1 Về phía công ty : 69

3.2.1.1 Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ tối đa giá thành xây lắp công trình 69

3.2.1.2 Tăng cường công tác thu hồi vốn kết hợp với việc lựa chọn nguồn vốn và huy động vốn cho phù hợp 72

3.2.1.3 Thực hiện tổ chức, sắp xếp lại và tăng cường giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên 74

3.2.1.4 Phát huy các biện pháp cải tiến kỹ thuật, đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công 76

3.2.1.5 Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp 78

3.2.2 Về phía Nhà nước : 78

3.2.2.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách kinh tế của Nhà nước cho phù hợp với yêu cầu quốc tế, tạo môi trường kinh doanh ổn định 78

3.2.2.2 Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn nữa cho giáo dục đào tạo khoa học kỹ thuật, nghiên cứu triển khai 79
3.2.2.3 Đẩy mạnh quá trình cải cách thủ tục hành chính 81

3.2.2.4 Mở rộng quan hệ ngoại giao, thương mại với các nước 82 Tóm tắt chương III 82

KẾT LUẬN 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

PHỤ LỤC 86-90


Link download cho anh em

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement