Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#789912 Tải miễn phí luận văn THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH AN GIANG

TÓM TẮT NỘI DUNG

Ngân hàng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế
hàng hóa để giải quyết nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu thanh toán…. phục vụ cho phát
triển, mở rộng SXKD của các tỗ chức kinh tế, cá nhân với đặc thù kinh doanh trên lĩnh
vực tiền tệ. Để làm được điều này phải có sự hỗ trợ của các TCTD, các TCTD ( Ngân
hàng) kinh doanh không chỉ huy động vốn mà còn cho vay và một số lĩnh vực khác...
Trong đó, cho vay là lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng. Vì vậy, để tìm
hiểu tình hình hoạt động tín dụng, tui đã chọn đề tài : “ Thực trạng hoạt động tín
dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang”.
Đề tài ứng dụng phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu theo chỉ tiêu tuyệt đối
và tương đối, phương pháp thu thập thông tin….để phân tích tình hình hoạt động tín
dụng tại SCB – An Giang. Đề tài chỉ tập trung vào các yếu tố như: DSCV, DSTN, dư nợ
và nợ quá hạn…..
Theo kết quả phân tích thì hoạt động tín dụng tại SCB – An Giang trong thời
gian qua tương đối tốt. DSCV, DSTN, dư nợ, nợ quá hạn đều tăng trưởng qua các kỳ.
DSCV tăng cho thấy công tác tiếp thị và việc thay đổi nhân sự của Chi nhánh đã thu hút
thêm một số lượng lớn khách hàng, cũng như đa số người dân đã biết đến thương hiệu
SCB. Riêng về tình hình dư nợ, mặc dù tăng nhưng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu so với kế
hoạch đề ra (500 tỷ đồng). Nợ quá hạn cũng tăng nhưng vẫn đảm bảo được tỷ lệ do Nhà
nước quy định, nợ quá hạn này tăng phần lớn là do khách hàng chậm đóng lãi.
Hơn nữa, qua quá trình tìm hiểu và phân tích thì trong thời gian đầu do khách
hàng chưa biết đến thương hiệu SCB nên việc huy động vốn cũng như cho vay gặp
nhiều khó khăn, làm hạn chế tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Từ đó đề ra
một số biện pháp tăng huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, cũng như những
biện pháp hạn chế nợ quá hạn tại Chi nhánh.
Để tăng cường, giữ vững phong cách phục vụ nhanh chóng, tận tình chu đáo của
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang thì cần thực hiện một số chính sách,
biện pháp và việc mở thêm phòng giao dịch tại Huyện Tân Châu và Châu phú sẽ là
những yếu tố giúp cho Ngân hàng ngày càng phát triển.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN........................................................................................1
1.1. Lý do chọn đề tài ...............................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:.........................................................................................2
1.3. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................2
1.4. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................................2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT............................................................................4
2.1. Những vấn đề chung về tín dụng Ngân hàng ...................................................4
2.1.1. Khái niệm: ..................................................................................................4
2.1.2. Bản chất của tín dụng:................................................................................4
2.1.3. Chức năng của tín dụng: ............................................................................4
2.1.4. Vai trò của tín dụng:...................................................................................5
2.1.5. Các loại tín dụng Ngân hàng......................................................................5
2.2. Qui trình tín dụng .............................................................................................6
2.2.1. Ý nghĩa của việc thiết lập qui trình tín dụng.............................................6
2.2.2. Quy trình tín dụng ngắn hạn cụ thể tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi
nhánh An Giang ...................................................................................................8
2.3. Bảo đảm tín dụng ............................................................................................12
2.3.1. Giới thiệu chung về các hình thức bảo đảm tín dụng............................ 132
2.3.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng.............................................................. 13
2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động..................................................14
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN...........................16
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển ....................................................................16
3.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn.................................................16
3.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang ..........17
3.2. Cơ cấu tổ chức - chức năng nhiệm vụ các phòng ban....................................18
3.2.1. Cơ cấu tổ chức ..........................................................................................18
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. .......................................................18
3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh
An Giang (2006 - 2007) ..........................................................................................20
3.3.1. Các lĩnh vực họat động .......................................................................... 220
3.3.2. Kết quả họat động kinh doanh.................................................................22
3.4.Đánh giá thuận lợi, khó khăn và phương hướng kinh doanh năm 2008........24
3.4.1. Thuận lợi:..................................................................................................24
3.4.2. Khó khăn: .................................................................................................24
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP SÀI GÒN – CN AN GIANG..........................................................................26
4.1. Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh An
Giang ......................................................................................................................26
4.2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại SCB – An Giang .......................28
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay ......................................................................28
4.2.1. Phân tích doanh số thu nợ........................................................................32
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ.........................................................................35

4.2.4. Tình hình nợ quá hạn...............................................................................39
4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của SCB – An Giang trong năm 2007
................................................................................................................................ 41
4.4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại SCB - An Giang.............43
4.4.1. Một số biện pháp tăng huy động vốn.......................................................44
4.4.2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng......................................45
4.4.4. Một số biện pháp hạn chế nợ quá hạn .....................................................46
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN........................................................................................ 488

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement