Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#784263 tải miễn phí

Mục lục
Phần I: Tổng quan về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Sơn 3
1. Tên cơ sở thực tập 3
2. Giám đốc: 3
3. Địa chỉ: 3
4. Cơ sở pháp lý của ngân hàng Agribank 3
5: Loại hình ngân hàng: 3
6: Chức năng nhiệm vụ của NH 3
6.1 Chức năng trung gian tín dụng 3
6.2 Chức năng trung gian thanh toán 3
6.3 Chức năng tạo tiền 3
7: Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển chi nhánh Từ Sơn 3
Phần II: Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hang 3
1/. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn 3
2. Công tác tín dụng 3
3. Hoạt động dịch vụ: 3
4. Công tác kế toán Ngân quỹ; 3
Phần III: cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Ngân Hàng 3
1/ Ban ®¹i diÖn H§QT. 3
2./ Bé m¸y ®iÒu hµnh. 3
Phần IV: Phân tích khảo sát các yếu tố của Ngân Hàng 3
1. Lao động 3
1.1Chính sách tuyển dụng: 3
1.2 Chính sách đào tạo 3
1.3. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ: 3
1.4. Quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm: 3
2. Vốn 3
3.Công nghệ 3
Phần V: Môi trường kinh doanh của NH 3
1.1/.ThuËn lîi. 3
1.2/. Khã kh¨n. 3
2. Môi trường vi mô 3
2.1/ khó khăn 3
2.2/ Thuận lợi 3
Chương VI: KẾT QUẢ CỦA GIAI ĐOẠN THỰC TẬP TỔNG QUAN. 3Link download cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement