Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#780283 Tải miễn phí luận án tiến sĩ "Giải pháp phát triển hệ thống thông tin ứng dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay"

MỤCLỤC

Lời cam đoan Trang

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng và sơ đồ Lời mở đầu CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .........

1.1. Thông tin tín dụng ngân hàng ....................................................................1

1.2. Hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng....................................................10

1.3. Phát triển hệ thống TTTD ngân hàng.......................................................42

1.4. Kinh nghiệm phát triển hệ thống TTTD NH trên thế giới.......................57

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VN

2.1. Khái quát lịch sử hình thành hệ thống TTTD ngân hàng VN..................69

2.2. Thực trạng hệ thống TTTD ngân hàng VN............................................77

2.3. Đánh giá mức độ phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN.................111

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM ....

3.1. Tiềm năng phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN............................116

3.2. Định hướng mục tiêu phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN...........123

3.3. Các giải pháp phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN.......................128

3.4. Một số kiến nghị.....................................................................................164

Kết luận

Danh mục công trình của tác giả Tài liệu tham khảo Phần phụ lụcLink download cho anh em ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement