Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#774178 Tải miễn phí luận văn tiến sĩ

MỤC LỤC
Trang
Lòi mở đầu
CHƯƠNG 1 : Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU - XÂY DựNG THƯƠNG
HIỆU VÀ ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
• • • •
1.1 Những hiểu biết về thương hiệu 1
1.1.1 Thương hiệu & sự khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu 1
1.1.2 Tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu đối với các doanh nghiệp hiện nay ở nước ta 3
1.1.3 Các yếu tố nền tảng của thương hiệu và ảnh hưởng của nó trong quá trình xây dựng thương hiệu 5
1.1.4 Phương pháp xây dựng thương hiệu 10 1.2 Những hiểu biết về định vị thương hiệu 11
1.2.1 Khái niệm về định vị thương hiệu 11
1.2.2 Các phương pháp cơ bản định vị thương hiệu 12
1.2.3 Các hoạt động quảng bá thương hiệu 13 Tóm tắt chưtmg 1 17
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG THƯƠNG HIỆU CO.OPMART CỦA LIÊN HIỆP HTX TM THÀNH PHỐ THỜI GIAN QUA
2.1 Tổng quan về Liên Hiệp HTX TM TP.HỒ Chí Minh (Saigon Co.op) 18
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Saigon Co.op
và hệ thống siêu thị Co.opmart 18
2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 21
2.1.3. Tình hình phát triển đội ngũ lao động 26
2.2. Thực trạng hoạt động xây dựng thương hiệu Co.opmart của
Saỉgon Co.op 29
2.2.1. Những mặt mạnh 30
2.2.2. Những điểm yếu 35
2.3ể Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến quá trình xây dựng thương
hiệu Co.opmart 40
2.3.1. Những thuận lợi 40
2.3.2. Những khó khăn 41 Tóm tẳt chương 2 43
CHƯƠNG 3: ĐINH HƯỚNG XÂY DựNG THƯƠNG HIỆU CO.OPMART CỦA LIÊN HIỆP HTX TM THÀNH PHỐ (SAIGON CO.OP) ĐẾN NĂM 2015
3ểl Định hướng phát triển kỉnh doanh của Saigon Co.op đến năm 2015 44
3.1.1. Xác định mục tiêu kinh doanh của Saigon đến năm 2015 44
3.1.2. Xây dựng tàm nhìn thương hiệu và tuyên bố sứ mạng thương hiệu 46 3.2ể Xây dựng quy trình hình thành một thương hiệu 47
3.2.1. Nhận diện khách hàng mục tiêu 47
3.2.2. Xác định cấu trúc nàn tảng của thương hiệu 48
3.2.3. Thiết kế thương hiệu 50
3.2.4. Định vị thương hiệu 51
3.2.5. Xây dựng chương trình quảng bá thương hiệu 52
3.2.5.1. Các hoạt động truyền thông thương hiệu trong nội bộ 52
3.2.5.2. Các hoạt động truyền thông thương hiệu bên ngoài 53
3.3. Một số kiến nghị 57
3.3.1. Đối với Liên hiệp 57
3.3.2. Đối với Nhà nước 58 Tóm tắt chương 3 60 Kết luậ
Tài liệu tham khảo Phụ lục

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement