Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#774157 Tải miễn phí đồ án


MỤC LỤC

MỤC LỤC............................................................................................................ 1
LỜI CẢM ƠN...................................................................................................... 3
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 4

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÀNH BIA .........................................8
1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia trên thế giới ........................................ 8
2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia tại Việt Nam....................................... 9
3. Tình hình sản xuất bia nồng độ cao trên thế giới và ở Việt Nam........... 12

CHƯƠNG 1: LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT
CHO NHÀ MÁY BIA XÂY DỰNG ................................................................ 16
1.1. Ưu điểm của bia nồng độ cao ................................................................. 16
1.2. Ưu điểm của việc sử dụng đường và đại mạch trong sản xuất bia ......... 17
1.3. Địa điểm xây dựng nhà máy ................................................................... 18
CHƯƠNG 2: CHỌN VÀ THUYẾT MINH
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ............................................................................ 21
2.1. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.................................................................. 21
2.2. Nguyên liệu sản xuất bia......................................................................... 22
2.3. Lựa chọn dây chuyền công nghệ............................................................. 35
2.4. Thuyết minh dây chuyền sản xuất .......................................................... 37
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG SẢN PHẨM.................................. 61
3.1. Các thông số ban đầu .............................................................................. 61
3.2. Tính toán lượng bia từ 100kg nguyên liệu ban đầu ................................ 62
3.3. Lập kế hoạch sản xuất ............................................................................. 69
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ ....................................... 74
4.1. Phân xưởng nấu......................................................................................... 74
4.2. Phân xưởng lên men.................................................................................. 89
4.3. Hệ thống thiết bị phân xưởng hoàn thiện................................................ 100
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG...................................................... 104
5.1. Thiết kế bố trí tổng mặt bằng.................................................................. 104
5.2. Tính toán các hạ mục công trình............................................................. 105
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN HƠI – NƯỚC - ĐIỆN – LẠNH...................... 114
6.1. Tính toán hơi cho nhà máy...................................................................... 114
6.2. Tính toán nước cho nhà máy................................................................... 121
6.3. Tính toán điện tiêu thụ cho nhà máy....................................................... 126
6.4. Tính toán lạnh cho nhà máy.................................................................... 139
CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CIP VÀ VỆ SINH AN TOÀN......................... 145
7.1. Hệ thống CIP trong phân xưởng nấu ...................................................... 145
7.2. Hệ thống CIP trong phân xưởng lên men ............................................... 147
7.3. Vệ sinh và an toàn lao động.................................................................... 149
7.4. Bảo hộ và an toàn lao động..................................................................... 151
CHƯƠNG 8: MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ .................... 153
8.1. Các yếu tố chính trong nhà máy bia ảnh hưởng tới môi trường............. 153
8.2. Tổng quan về xử lý nước thải ................................................................. 157
8.3. Phương án xử lý nước thải cho nhà máy bia........................................... 158
CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN KINH TẾ .......................................................... 164
9.1. Mục đích và ý nghĩa................................................................................ 164
9.2. Nội dung phần tính toán kinh tế.............................................................. 164
9.3. Đánh giá các chỉ tiêu và hiệu quả ........................................................... 171

KẾT LUẬN...................................................................................................... 174
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................. 175
PHỤ LỤC......................................................................................................... 177

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement