Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#772373 Tải miễn phí luận văn

MUC LUC
• •
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I: VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT VÀ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NÈN KINH TÉ 3
1.1 Khái niệm và các phép đo về lãi suất: 3
1.1.1 Khái niệm về lãi suất 3
1.1.2. Các phép đo về lãi suất: 4
lễ2. Phân loại lãi suất 5
1.3. Cơ chế xác định lãi suất: 6
1.3.1. Thị trường : 7
lề3.2ề Chính sách tiền tệ 8
1 ANhững nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 9
1.4.1. Mức cung cầu tiền tệ 9
1.4.2ễ Lạm phát 10
1.4.3. Sự ổn định của nền kinh tế 11
1.4.4. Các chính sách của Nhà nước 12
1.4.5. Những thay đổi trong đời sống xã hội 15
lề5 Những nhân tố chịu ảnh hưởng của lãi suất 16
1 ề5.1 ề Lãi suất ảnh hưởng đến nền kinh tế 16
1.5.2. Lãi suất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 17
1.5.3. Lãi suất ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán 19
1.5.4. Trần lãi suất ảnh hưởng lớn đến tín dụng tiêu dừng của các ngân hàng...22
1.5.5. Tác động của lãi suất thực đến sản lượng và giá cả 23
1.6. Chính sách điều hành lãi suất 26
1.6ềl. Khái niệm về chính sách lãi suất 25
1.6.2. Nội dung chính sách điều hành lãi suất 25
1.6.2.1. Cơ chế điều hành trực tiếp 25
1.6.2.2. Cơ chế điều hành gián tiếp 26
1.6.3. Các công cụ hiệu quả của chính sách lãi suất 26
1.6.3.1. Lãi suất cơ bản 27
1.6.3.2. Lãi suất tái chiết khẩu 29
1.6.3.3. Dự trữ bắt buộc 30
1.6.3.4. Nghiệp vụ thị trường mở. 31
1.6.3.5. Hợp đồng mua lại 31
1.6.4. Vai trò của chính sách lãi suất 31
1.6.4.1. Lãi suất với quá trình huy động vốn 31
1.6.4.2. Lãi suất với quá trình đầu tư. 32
1.6.4.3. Lãi suất với tiêu dùng và tiết kiệm 33
1.6.4.4. Lãi suất với tỷ giá và hoạt động xuất nhập khẩu 33
1.6.4.5. Lãi suất với lạm phát. 34
1.6.4.6. Lãi suất với quá trình phân bổ các nguồn lực 34
1.6.4.7. Vai trò của lãi suất đổi với hoạt động kinh doanh của NHTM 35
1.6.5. Vai trò điều tiết lãi suất của NHTƯ 36
Chương II: DIỄN BIẾN LÃI SUẤT VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CỦA NHNN VIỆT NAM TỪ GIAI ĐOẠN 2000 ĐẾN NAY 40
2.1. Phân tích các chính sách lãi suất trước và trong khủng hoảng, giai đoạn 2000-2008: 40
2.1.1 .Chính sách lãi suất giai đoạn 2000 đến tháng 6/2002 40
2.1.1.1. Tình hình chung về lãi suất trong thời gian này 40
2.1.1.2. Ưu và nhược điểm của những chỉnh sách lãi suất 42
2.1.1.3. Thành công và hạn chế 44
2.1.2. Chính sách lãi suất từ 6/2002 đến hết năm 2008 47
2.1.2.1. Nội dung 47
2.1.2.2. Thành tựu 50
2.1.2.3. Hạn chế 52
2.2. Những chính sách lãi suất giai đoạn 2009 đến nay 52
2.2.1. Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2009 53
2.2.2. Giai đoạn 6 tháng cuối năm 2009 65
2.2.2.1. Tình hình chung về lãi suất 6 tháng cuối năm 2009 65
2.2.2.2. Đánh giả chung: 68
2.2.3. Lãi suất giai đoạn Quý I năm 2010 73
Chương III: ĐỊNH HƯỚNG NHẰM PHÁT HUY TÁC ĐỘNG TÍCH cực CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TRONG QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI NỀN KINH TÉ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 79
3.1 Định hướng chính sách lãi suất của NHNN cho năm 2010 79
3.1 ề 1 Mục tiêu và nhiệm vụ: 79
3.1.2 Các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng và nhiệm vụ của mình tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và các biện pháp 80
3.1.3 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh ,thành phố trực thuộc Trưng ương theo chức năng của mình,thực hiện mục tiêu , nhiệm vụ năm 2010 và các biện pháp: 82
3.1.4 Các tổ chức tín dụng bám sát mục tiêu , nhiệm vụ năm 2010 và thực hiện biện pháp : 82
3.2 Các giải pháp cho chính sách lãi suất của Việt Nam hiện nay 84
3.2.1 Chủ trương của Chính phủ: 84
3.2.2 Chính sách lãi suất ngăn chặn khủng hoảng, thúc đẩy phục hồi nền kinh tế 88
KÉT LUẬN 96
Tài liêu tham khảo 97
LỜI NÓI ĐÀU
Kinh nghiệm thực tiễn của các nước qua nhiều thập kỷ và kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế học trên thế giới cho thấy chính sách lãi suất có vai trò quan trọng trong việc góp phần cải thiện kinh tế và tăng mức sống của xã hội. Thông qua chính sách lãi suất Ngân hàng Trung ương tác động làm thay đổi tổng cung, tổng cầu của nền kinh tế, từ đó tác động đến lạm phát, sản lượng và công ăn việc làm. Chính sách lãi suất là một trong các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô chủ yếu của Nhà nước nhằm góp phần đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra cho từng giai đoạn nhất định. Do đó, việc tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách lãi suất luôn được các nước đặc biệt quan tâm. Bài học rút ra từ thực tiễn của nhiều nước cho thấy để chính sách lãi suất có hiệu quả, trước hết cần xác định rõ ràng các mục tiêu của từng giai đoạn phát triển kinh tế; kế tiếp đó là lựa chọn, xây dựng và điều hành có hiệu quả hệ thống các công cụ chính sách lãi suất nhằm góp phần đạt được các mục tiêu cuối cùng đã đề ra. Để hỗ trợ việc nâng cao hiệu quả điều hành chính sách lãi suất còn có thêm một số điều kiện như : điều hành chính sách lãi suất của NHTW cần có tính độc lập, xác định rõ trách nhiệm và thể hiện tính minh bạch,chính xác.
Nền kinh tế thế giới trong đó có nền kinh tế Việt Nam vừa oằn mình trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Để khắc phục và giúp nền nền kinh tế nước ta thoát khỏi khó khăn Chính Phủ đã lựa chọn giải pháp kích cầu qua công cụ lãi suất. Các chính sách hỗ trợ lãi suất được NHNN đưa ra và áp dụng. Tại Quyết định số 131/QĐ-TTg, trong năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 4% lãi suất cho khách hàng vay để sản xuất - kinh doanh, nhằm giảm giá thành sản phẩm hàng hoá, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm, trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Các chính sách đã có những hiệu quả tốt đưa nền kinh tế nước ta dần thoát khỏi khủng hoảng. Sau khủng hoảng thì chính sách lãi suất trong thời kỳ hậu khủng hoảng cũng không kém phần quan trọng . Làm thế nào để phục hồi nhanh chóng nền kinh tế trong nước, bù lại những thiệt hại do khủng hoảng gây ra , tiếp tục phát triển kinh tế mạnh, nhanh,sâu hơn,và cùng với đó là sự kiềm chế lạm phát. Mục tiêu điều hành kinh tế của Chính phủ trong năm 2010 là "tăng trưởng kinh tế 6,5%, lạm phát dưới 7%".Vậy xuất phát từ thực trạng nền kinh tế nước ta cùng với mục tiêu của Chính Phủ nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài : "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành chính sách lãi suất củã Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”
Nhóm nghiên cứu xin chân thành Thank PGS.TS Phan Thị Thu Hà cùng giảng viên Trần Trọng Phong đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn chúng tui trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.
Do còn hạn chế trong việc hiểu biết về lĩnh vực tài chính kinh tế, nên đề tài của chúng tui không tránh khỏi những thiếu xót. Kính mong thầy cô giúp đỡ, góp ý để chúng tui hoàn thành đề tài này.

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement