Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#772152 Tải miễn phí

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU …………………………………………………………1
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu………………………………………………………..1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………............................2
1.2.1 Mục tiêu chung……………………………………………………………2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể……………………………………………………………2
1.3 Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………….............3
1.3.1 Không gian ……………………………………………………………….3
1.3.2 Thời gian………………………………………………………………….3
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………….3
1.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu ………………………….3
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.…...4
2.1 Các cách thanh toán quốc tế …………………………………………4
2.1.1 cách chuyển tiền …………………………………………………4
2.1.2 cách thanh toán nhờ thu …………………………………………5
2.1.3 cách tín dụng chứng từ …………………………………………12
2.2 Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………19
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu……………………………………………19
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ………………………………………….19
Chương 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI
NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ …………………………………………….20
3.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thành
phố Cần Thơ (Vietinbank Cần Thơ)…………………………………………….20
3.1.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Công Thương Việt Nam …………..20
3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Vietinbank CẦN THƠ ………...21
3.1.3 Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban …………………….22
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI
VIETINBANK CẦN THƠ ……………………………………………………..27
4.1 Khái quát hoạt động xuất nhập khẩu TP.Cần Thơ ………………………….27
4.2 Khái quát hoạt động kinh doanh của VIETINBANK CẦN THƠ từ năm 2006

đến năm 2008 …………………………………………………………………..29
4.3 Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại VIETINBANK CẦN THƠ ……31
4.3.1 Giới thiệu chung về tình hình thanh toán quốc tế tại VIETINBANK CẦN
THƠ …………………………………………………………………………….31
4.3.2

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement