Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#766927 Tải miễn phí phân tích báo cáo tài chính


1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cùng sự phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng ừở nên gay gắt hom. Điều này làm cho các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư vào một dự án nào đó và họ mong muốn với sự đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất với doanh thu tốt nhất. Vậy để làm được điều này ngoài việc bỏ nguồn vốn ra thi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp luôn luôn phải tim hiểu và đưa ra những giải pháp, chiến lược, chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Ngoài các chiến lược, chính sách đưa ra các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng phải xác định và nắm bắt được dòng tiền của mình lưu chuyển ra sao. Vì vậy các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần có một đội ngũ để giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách đầy đủ và đúng đắn. Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu máy Việt Nam em nhận thấy công ty cần nắm rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trên đến tình hình tài chính của mình. Do đó, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính Công ty cồ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu máy Việt Nam” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình.
2Ẻ Mục đích nghiên cứu
Thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chínhệ Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp thích hợp để gia tăng nguồn vốn công ty và nâng cao hơn nữa hoạt động kinh doanh của công ty.
3Ẻ Đổi tượng nghiên cứu
Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu máy Việt Nam, Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
4Ẻ Phương pháp nghiên cứu
Bằng việc áp dụng một số phương pháp khoa học như: Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích báo cáo tài chính của công ty.
5Ẻ Phạm vỉ nghiên cứu
Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu máy Việt Nam thông qua các số liệu thống kê ừong Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính của năm 2009 và năm 2010ệ
6. Bố cuc đề tài
Đề tài hoàn thành với nội dung 3 chương:
Chương 1: Lý thuyết chung về phân tích báo cáo tài chính.
Chương 2: Thực trạng về hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu máy Việt Nam.
Chương 3: Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu máy Việt Nam.


Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement