Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By shmily_168
#764448 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu về kinh tế tập thể
-Trang 2 -
Đề án Kinh tế Chính Trị
1.3/ Quan điểm phát triển kinh tế tập thể
Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà nòng cốt là các
hợp tác xã dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi
những người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa
thuộc các thành phần kinh tế không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn. Thành
viên kinh tế tập thể bao gồm cả thể nhân và pháp nhân, cả người ít vốn và người
nhiều vốn, cùng góp vốn và góp sức trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự nguyện,
bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ. Để kinh tế tập thể phát triển mạnh
hơn trong những năm tới cần phải :
 Phát triển kinh tế tập thể trong đó hợp tác xã là nòng cốt phải lấy hiệu quả
kinh tế làm nền tảng, đồng thời thực hiện đúng các nguyên tắc được quy
định trong Luật hợp tác xã và không ngừng nâng cao vai trò xã hội của
minh.
 Phải tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bản thân các hợp tác
xã.
 Các hợp tác xã điển hình tiên tiến phải là tấm gương sinh động cho phong
trào hợp tác xã và có tinh thần hợp tác với các hợp tác xã khác để thúc
đẩy, mở rộng sự hỗ trợ, giúp đỡ các hợp tác xã trong cả nước.
 Các hợp tác xã phải gắn với việc hình thành và mở rộng quan hệ hợp tác
với phong trào hợp tác xã quốc tế.
 Nhà nước hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác xã phát triển nhưng không can thiệp
trái luật vào công việc nội bộ của hợp tác xã.
 Coi trọng chất lượng trong phát triển hợp tác xã.
1/ Khái niệm kinh tế tập thể . 1.1/ Khái niệm:. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tập t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement