Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Chet
#763435 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: VẬN DỤNG KINH NGHIỆM CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA CÁC NƯỚC NIEs VÀ ASEAN VÀO CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM
2
Chương I
CƠ SỞ CỦA VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA
1.1 KHÁI NIỆM CÔNG NGHIỆP HÓA.
Đến nay đã có rất nhiều quan niệm về CNH.
-
Quan niệm đơn giản cho rằng CNH là quá trình phát triển công nghiệp.
-
Lại có quan điểm nhấn mạnh tính chất chính trị - xã hội của CNH.
-
UNIDO (United Nations Industrial Developmet Organisation) nêu quan niệm
về CNH có tính chất dung hòa các quan điểm khác nhau, CNH gắn liền với nhiều
mục tiêu cùng một lúc.
Các quan điểm trên hoặc phiến diện một mặt nào đó của CNH, hoặc hiểu
CNH quá rộng dường như bao gồm tất cả những gì do nó sinh ra. Ở nước ta, cũng
có những cách hiểu tương tự. Chẳng hạn, trong các thống kê, cũng như trong một
số văn kiên gần đây, CNH như bao gồm cả các ngành khai thác tài nguyên như:
dầu khí, than đá và các ngành xây dựng. Chúng được thống kê gộp chung với các
ngành chế biến và chế tạo. Nếu CNH được hiểu theo nghĩa như vậy và việc dịch
chuyển cơ cấu kinh tế của một nước theo hướng mà nội dung chỉ là tăng tỉ trọng
của các ngành khai thác tài nguyên, thì nước này vẫn trong tình trạng sản xuất và
xuất khẩu nguyên liệu. Hơn nữa, thống kê như vậy sẽ gây khó khăn cho việc so
sánh tình độ CNH ở nước ta với các nước khác.
Trước tình hình đó, đề tài nêu hai phương pháp tiếp cận:
1) Về logic, CNH là một phạm trù kinh tế phản ánh giai đoạn phát triển của sản
xuất xã hội, gắn với giai đoạn lịch sử mà nó tiến hành. Vì thế, không nên hiểu nó
như một định nghĩa của khoa học tự nhiên có tính bất di bất dịch.
2) Về lịch sử, đến nay đã có những nước trên thế giới tiến hành CNH, một số
nước đã thành công và đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế hiện đại. Song,
Chương I. CƠ SỞ CỦA VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA. 1.1 KHÁI NIỆM CÔNG NGHIỆP HÓA.. Đến nay đã có rất nhiều quan niệm về CNH.. - Quan niệm đơn giản cho rằng CNH là quá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement