Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By moneyandlove_you_choncainao
#763079 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KTNT VIỆT NAM
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………. 3
Chương I :
THẾ NÀO LÀ KINH TẾ NONG THÔN ( KTNT )
1.1.Khái niệm ………………………………………………………………4

1.2.Cơ cấu kinh tế …………………………………………………………. 4
1.3.Vai trò của KTNT ………………………………………………………5
Chương II :
THỰC TRẠNG NỀN KTNT VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1.Những thành tựu của nền kinh tế nông thôn Việt Nam …………….. 6 2.2.Những tồn tại trong nền kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ……………………………………………………………………. 10
Chương III
: QUÁ TRÌNH CNH-HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
3.1.Thế nào là CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn? …………………… 14 3.2.Nội dung CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin …………………………...………………………………. 15 3.3.Sự cần thiết phải phát triển KTNT trong quá trình CNH-HĐH ……. 16
Chương IV : NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KTNT VIỆT NAM
4.1.Thực hiện chính sách kích cầu, phát triển nông thôn bền vững ….... 18 4.2.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế …………………………..………………. 19 4.3.Giải pháp đối với vốn đầu tư và chương trình phát triển ……...……. 19 4.4.Sắp xếp, củng cố các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã ……...…... 20 4.5.Vấn đề ngân sách, tài chính, tiền tệ và tín dụng ……………….……. 21 4.6.Những vấn đề bức xúc về xã hội …………………………..…………. 22
KẾT LUẬN …………………………………………………………………. 24
Những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục và tăng cường công cuộc Đổi mới kinh tế trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement