Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quai_vat_9x
#763077 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG ĐIỀU TIẾT THU NHẬP CỦA NƯỚC TA
2
1.2 Bản chất và vai trò của phân phối:
a) Phân phối là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội:
Trong quá trình tái sản xuất xã hội, phân phối và trao đổi là các khâu
trung gian nối sản xuất và tiêu dùng, vừa phục vụ, vừa thúc đẩy sản xuất, vừa
phục vụ tiêu dùng.
Phân phối bao gồm: phân phối cho tiêu dùng sản xuất (phân phối tư liệu
sản xuất, sức lao động của xã hội vào các nghành sản xuất) là tiền đề, điều
kiện và là một yếu tố sản xuất, nó quyết định qui mô, cơ cấu và tốc độ phát
triển của sản xuất. Ph.Ăng ghen viết: “ Phân phối không phải đơn thuần là kết
quả thụ động của sản xuất và trao đổi: nó cũng tác động trở lại đối với sản
xuất và trao đổi”.
Như vậy, phân phối là phân phối tổng sản phẩm xã hội và phân phối thu
nhập quốc dân; nó được thực hiện dưới các hình thái: phân phối hiện vật và
phân phối dưới hình thái giá trị ( phân phối qua quan hệ tài chính, quan hệ tín
dụng…).
b) Phân phối là một mặt của quan hệ sản xuất:
C.Mác đã nhiều lần nêu rõ quan hệ phân phối cũng bao hàm trong phạm
vi quan hệ sản xuất: “quan hệ phân phối về thực chất cũng đồng nhất với quan
hệ sản xuất ấy, rằng chúng cấu thành mặt sau của quan hệ sản xuất ấy”. Xét
về quan hệ giữa người và người thì phân phối do quan hệ sản xuất quyết định.
Quan hệ sản xuất như thế nào thì quan hệ phân phối như thế ấy. Cơ sở của
quan hệ phân phối là quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất và quan hệ trao đổi
hoạt đông cho nhau.
Quan hệ phân phối có tác động trở lại đối với quan hệ sở hữu và do đó đối
với sản xuất: có thể làm tăng hoặc giảm qui mô sở hữu, hoặc cũng có thể làm
biến dạng tính chất của quan hệ sở hữu. Các quan hệ phân phối vừa có tính
đồng nhất, vừa có tính lịch sử:
1.1 Điều tiết thu nhập:. Điều tiết thu nhập là một bộ phận của hệ thống thuế, thuế thu nhập cá nhân cũng có tác dụng điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế. Thuế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement