Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Sidwell
#763040 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng của kinh tế tư nhân- một số giải pháp để tạo điều kiện phát triển khu vực kinh tế tư nhân
2
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN.
1.Khái niệm:
Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản
xuất và có sử dụng lao động làm thêm.
Khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta bao gồm: kinh tế tư nhân trong nông
nghiệp, trong công nghiệp, dịch vụ ở thành thị và nông thôn với hình thức cá
thể tiểu chủ và tư bản tư nhân, hoạt động theo các loại hình hộ kinh doanh và
doanh nghiệp tư nhân. Được đặt trong tổng thể phát triển nền kinh tế thị
trường nhiều thành phần dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà
nước.
2.Sự hình thành và tồn tại khách quan của kinh tế tư nhân:
Trước đây cả nền kinh tế chỉ có hai thành phần kinh tế duy nhất là kinh tế
duy nhất là kinh tế tập thể là hợp tác xã và kinh tế Nhà nước là các doanh
nghiệp Nhà nước. Đến thời kỳ đổi mới, kinh tế tập thể đã bộc lộ những yếu
kém của thời kỳ “hợp tác là nhà, xã viên là chủ” nhưng trên thực tế thì
không ai là chủ, nhiều hợp tác xã đã phải giải thể và để lại những tồn đọng
về công nợ xã viên và nghĩa vụ với Nhà nước. Doanh nghiệp Nhà nước cũng
có nhiều đơn vị nằm trong tình trạng tương tự, sản xuất kinh doanh thì lãi
giả, lỗ thật, nhiều đơn vị tồn tại bằng việc cho thuê mặt bằng nhà xưởng để
hưởng địa tô chênh lệch. Những yếu kém đó đã làm triệt tiêu sức cạnh tranh
của sản phẩm Việt Nam trên sân nhà. Để chấn chỉnh và nâng cao sức cạnh
tranh của doanh nghiệp quốc doanh, Nhà nước đang thực hiện chủ trương cổ
phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, số doanh nghiệp Nhà nước
giảm dần chỉ còn lại những ngành nghề chủ đạo như: khai thác dầu khí, khai
thác tài nguyên khoáng sản… những khu vực khó khăn mà các thành phần
kinh tế tư nhân không đủ năng lực quản lý, không đủ vốn… Kinh tế tư nhân
đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế lịch sử phát triển của
Với những cải cách từ năm 1990 cho phép sở hữu tư nhân và tư nhân hoạt động, kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng, chủ yếu thông qua thành lập
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement