Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cao_nguyen3272
#763028 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA
2
Lời mở đầu:
Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của
Đảng ta, đồng thời là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước.

Nông nghiệp, nông thôn có vị trí hết sức quan trọng ở nước ta. Từ trước
đến nay Đảng và nhà nước ta đã rất quan tâm đến sự phát triển của nông nghiệp,
nông thôn và đã có những chủ trương chính sách đúng đắn để đẩy nhanh sự phát
triển của khu vực này.

Cho đến nay, nông nghiệp nước ta đã có bước phát triển tương đối toàn
diện, tăng trưởng khá, quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN ở nông
nghiệp,nông thôn từng bước đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển của nền
nông nghiệp hàng hóa: phát triển nền nông nghiệp với nhiều thành phần kinh tế,
trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã dần
trở thành nền tảng, hợp tác và hướng dẫn kinh tế tư nhân phát triển theo đúng
pháp luật, tạo điều kiện và khuyến khích mạnh mẽ hộ nông dân,…Những thành
tựu đó góp phần quan trọng vào sự ổn định kinh tế xã hội, tạo tiền đề đẩy nhanh
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, nông nghiệp và nông thôn
nước ta vẫn còn tồn tại những khuyết điểm, yếu kém trong xây dựng quan hệ sản
xuất theo địng hướng XHCN ở nông nghiệp nông thôn trong quá trình công
nghiệp hóa hiện đại hóa, các thành phần kinh tế chưa phát huy được hết sức
mạnh tiềm năng. Vì vậy, đây là vấn đề đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải có
những định hướng và chính sách hợp lý. Đề án này sẽ nghiên cứu về nhữngvấn
đề đó.
Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của Đảng ta, đồng thời là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công nghiệp hóa hiện đại
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement