Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jamon
#763026 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NHỮNG THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM
nước ta công nghiệp hóa nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa
xã hội, tăng cường sức mạnh để bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Ba là, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện cơ chế thị trường có
sự điều tiết của Nhà nước. Điều này làm cho công nghiệp hóa hiện nay khác
với công nghiệp hóa trong thời kỳ trước đổi mới. Trong cơ chế quản lý kinh tế
kế hoạch hóa tập trung - hành chính, bao cấp, công nghiệp hóa được thực hiện
theo kế hoạch, theo mệnh lệnh của Nhà nước. Trong cơ chế kinh tế hiện nay,
Nhà nước vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa.
Nhưng công nghiệp hóa không xuất phát từ chủ quan của Nhà nước, nó đòi hỏi
phải vận dụng các quy luật khách quan mà trước hết là các quy luật thị trường.
Bốn là, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong bối cảnh
toàn cầu hóa kinh tế, vì thế mở cửa kinh tế, phát triển các quan hệ kinh tế quốc
tế là tất yếu đối với đất nước ta.
3. Vai trò của công nghiệp hóa trong thời đại ngày nay:
Nhiệm vụ quan trọng nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội không qua chế độ tư bản chủ nghĩa là phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ
thuật của chủ nghĩa xã hội, trong đó công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có
văn hóa và khoa học tiên tiến. Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ quan
trọng nói trên, nhất thiết phải tiến hành công nghiệp hóa, tức là chuyển nền
kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành nền kinh tế công nghiệp hiện đại.
Chủ nghĩa xã hội muốn tồn tại và phát triển, cũng cần phải có một nền
kinh tế tăng trưởng và phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và
chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Công nghiệp hóa chính
là quá trình tạo ra nền tảng cơ sở vật chất đó cho nền kinh tế quốc dân xã hội
chủ nghĩa.
I. Công nghiệp hóa:. 1. Một số khái niệm về vấn đề công nghiệp hóa:. Từ cuối thế kỷ thứ XVIII đến nay, trong lịch sử đã diễn ra các loại công nghiệp hóa khác nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement