Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pucca_pucca41
#762896 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiện tượng đa cộng tuyến.
2
Chương 1. Lý luận cơ bản về hiện tượng đa cộng tuyến
1.1. Khái niệm đa cộng tuyến và nguyên nhân
1.1.1. Khái niệm
Khi xây dựng mô hình hồi quy bội, trường hợp lý tưởng là các biến X
i

trong mô hình không có tương quan với nhau; mỗi biến X
i
chứa một thông
tin riêng về Y, thông tin không chứa trong bất kì biến X
i
khác. Trong thực
hành, khi điều này xảy ra ta không gặp hiện tượng đa cộng tuyến.
Trong những trường hợp còn lại, ta gặp hiện tượng đa cộng tuyến.Giả
sử ta phải ước lượng hàm hồi quy Y gồm k biến giải thích X
1
, X
2
, X
3
,…..,X
k
Y
1
= β
1
+ β
2
X
2i
+ β
3
X
3i
+ U
i
,
)
,
1
(
n
i

Các biến X
2
, X
3
,..., X
k
gọi là các đa cộng tuyến hoàn hảo hay còn
gọi là đa cộng tuyến chính xác nếu tồn tại λ
2
,..., λ
k
không đồng thời bằng
không sao cho:
λ
2
X
2
+ λ
3
X
3
+ ... + λ
k
X
k
= 0
Các biến X
2
, X
3
,..., X
k
gọi là các đa cộng tuyến không hoàn hảo nếu
tồn tại λ
2
,..., λ
k
không đồng thời bằng không sao cho:
λ
2
X
2
+ λ
3
X
3
+ ... + λ
k
X
k
+ V
i
= 0
(1.1)
trong đó V
i
là sai số ngẫu nhiên.
Trong (1.1) giả sử

λ
i
≠ 0 khi đó ta biểu diễn:
X
i
=
3
22
23
...
iiii
V
XX




Trong mô hình phân tích hồi quy bội, chúng ta giả thiết giữa các biến giải thích Xi của mô hình độc lập tuyến tính với nhau, tức là các hệ số hồi quy đối với m
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement