Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Erving
#762881 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm quản trị quan hệ hiệu quả mạng lưới khách hàng bán buôn trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng.
- ii -
2.2 Giá trị từ khách hàng -----------------------------------------------------------------12
3. Công tác quản trị quan hệ khách hàng bán buôn --------------------------------13
3.1. Đánh giá v
à lựa chọn khách hàng tối ưu
------------------------------------------13
3.1.1 Đánh giá giá trị khách hàng bán buôn ----------------------------------------13
3.1.1.1 Đo lường khả năng sinh lợi của từng cửa hàng -----------------------------------------14
3.1.1.2 Đo lường mức độ thoả mãn của khách hàng về từng đại lí bán buôn đã được thu
thập -----------------------------------------------------------------------------------------------------14
3.1.1.3 Đo lường mức độ thuận lợi về vị trí địa lí -----------------------------------------------14
3.1.2 Lựa chọn khách hàng b án buôn---------------------------------------------14
3.1.2.1 Xác định các nguyên tắc và tiêu chuẩn lựa chọn cửa hàng trung gian kinh doanh
tiêu thụ tối ưu. ----------------------------------------------------------------------------------------14
3.1.2.2 Một số sai lầm trong khi lựa chọn nhà kinh doanh tiêu thụ---------------------------15
3.1.3 Tiến hành đàm phán và tiếp nhận nhà kinh doanh tiêu thụ -------------17
3.2 Giúp đỡ chi viện các cửa hàng kinh doanh tiêu thụ ------------------------------18
3.2.1 Lựa chọn thời cơ chi viện giúp đỡ-------------------------------------------18
3.2.2 Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình chi viện giúp đỡ các cửa hàng
trung gian tiêu thụ. -------------------------------------------------------------------18
3.3 Phụ đạo huấn luyện các nhà trung gian kinh doanh tiêu thụ đã lựa chọn.-----18
3.3.1 Ý nghĩa của việc phụ đạo các nhà trung gian kinh doanh tiêu thụ.-----18
3.3.2 Nội dung phụ đạo --------------------------------------------------------------19
3.4 Hỗ trợ duy trì quan hệ ----------------------------------------------------------------19
3.5 Hỗ trợ truyền thông -------------------------------------------------------------------19
PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ MẠNG LƯỚI
KHÁCH HÀNG BÁN BUÔN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH
DOANH THÉP NHÂN LUẬT ----------------------------------------------------------------20
I. Tổng quan về công ty cổ phần và đầu tư kinh doanh thép Nhân Luật ----------20
1. Giới thiệu chung về công ty Nhân Luật ---------------------------------------------20
2. Quá trình hình thành và phát triển công ty. ---------------------------------------20
3. Sứ mệnh công ty -------------------------------------------------------------------------22
4. Ý nghĩa Logo và tôn chỉ hoạt động---------------------------------------------------22
5. Chức năng của công ty Cổ Phần đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật ----23
6. Lĩnh vực hoạt động của công ty ------------------------------------------------------23
7. Cơ cấu tổ chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban-------------------------------24
7.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty --------------------------------------24
7.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.--------------------------------------25
Năm tới đây công ty có chiến mở rộng thị trường phân phối sắt thép trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Có nhiều chiến lược thực hiện chúng như: xây dựng thêm các tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement