Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By djss0o0_pro
#762813 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
A . NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG CƠ BẢN VỀ BỘI CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I.KHÁI NIỆM VỀ NSNN:
Trong hệ thống tài chính, NSNN là bộ phận chủ đạo, là điều kiện
vật chất quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước do hiến
pháp quy định, nó còn là công cụ quan trọng của Nhà nước có tác dụng
điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội, muốn sử dụng tốt công cụ này phải
nhận thức được những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN.
Xét về nhiều mặt thì NSNN là một hoạt động tài chính cụ thể của
nhà nước, vì vậy khái niệm NSNN phải được xem xét trên các mặt hình
thức, thực thể và quan hệ kinh tế chứa đựng bên trong NSNN.
Xét theo hình thức biểu hiện bên ngoài và ở trạng thái tĩnh,
NSNN bao gồm những nguồn thu cụ thể, những khoản chi cụ thể và
được định hướng các nguồn thu đều được nộp vào một quỹ tiền tệ –
quỹ NSNN và các các khoản đều được xuất ra từ quỹ tiền tệ ấy.
Mặt khác NSNN còn phản ánh các quan hệ kinh tế giữa một bên
là NN một bên là các chủ thể trong xã hội, phát sinh khi nhà nước
tham gia phân phối các nguồn tài chính theo nguyên tắc không hoàn
trả trực tiếp là chủ yếu. Những khoản thu nộp và cấp phát qua quỹ
NSNN là các quan hệ được xác định trước, được định lượng và NN sử
dụng chúng để điềuchỉnh vĩ mô nền kinh tế.
Từ những phân tích trên, ta có thể xác định được ‘’NSNN phản
ánh các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập phân
phối và sử dụng quỹ tiền tệ chung của NN khi NN tham gia phân phối
các nguồn tài chính quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của NN trên
cơ sở luật định’’
II.ĐẶC ĐIỂM CỦA NSNN:
Thứ nhất: Tạo lập và sử dụng NSNN gắn liền quyền lực với
việc thực hiện các chức năng của NN, đây cũng chính là điểm khác biệt
I.KHÁI NIỆM VỀ NSNN:. Trong hệ thống tài chính, NSNN là bộ phận chủ đạo, là điều kiện vật chất quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước do hiến p
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement