Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tinhtu_ghita
#762803 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam
Đề án KTCT

2
Về mặt lý thuyết , quy luật giá trị được phát biểu như sau : “sản xuất trao
đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở lượng giá trị hàng hoá hay thời gian lao
động cần thiết “. Trên thực tế thì quy luật giá trị mang ý nghĩa đặc biệt
quan trọng do mang các tính chất sau :
+ Điều tiết và lưu thông hàng hoá: trong sản xuất quy luật giá trị điều tiết
việc phân phối tư liệu sản xuất và sức lao động giưa các ngành sản xuất
thông qua sự biến động của giá cả hàng hoá
+ Kích thích lực lượng sản xuất phát triển :người sản xuất muốn đứng
vững phải liên tục đổi mới kỹ thụât vì kỹ thuật tiên tiến thì giá trị cá biệt
của hàng hoá sẽ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hoá như vậy người sản
xuất mới có lãi nhất
+ Thực hiện sự bình tuyển tự nhiên :sự tác động của quy luật giá trị bên
cạnh những tích cực kể trên còn dẫn đến sự phân hoá giàu cùng kiệt giữa
những người sản xuất hàng hoá nhất là những người sản xuất nhỏ
Vì nền kinh tế Việt Nam cung được xây dựng trên cơ sở của quy luật giá
trị nên tất yếu các khía cạnh của nền kinh tế cũng mang dáng dấp của
những đạc điểm trên và dù được thể hiện trực tiếp hay gián tiếp nó cũng
nói lên được một phần nào đó thực trạng của quá trình vận dụng ,thấy
được những ưu khuyết điểm để từ đó có những phương pháp khắc phục
,nhằm đạt được nhưng hiệu quả tốt hơn trong quá trình phát triển
"Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam"
Trên đây là tất cả những vấn đề mà em sẽ tập trung nghiên cứu
trong bài viết của mình, những nội dung đó sẽ được đề cập trong hai
chương bao gồm :
+Chương I: lý luận chung về quy luật giá trị
+Chương II: thực tế vấn đề đó ở Việt Nam
Một xã hộ i có những chính sách v ề phát tri ển kinh tế ngày m ộ t . toàn diện và hi ệu qu ả h ơn sao cho đ òi sống tinh thần và v ật ch ất củ a con . người tro
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Link trùng với :
Đề án Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam

- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By bk20081197
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement