Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xzeropillot
#762799 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng chống tham nhũng và thực tiễn tại địa bàn kiến tập
Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng chống tham nhũng và thực
tiễn tại địa bàn kiến tập
SVTH: HÀ VĂN CHINH
2
chưa phát triển mặt lợi ích của cán bộ công chức chưa được nâng lên để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, vai trò của các cấp quản lý nhà nước chưa thật chú trọng đúng mức đến ảnh hưởng của tham nhũng đến xã hội nói chung là nhà nước và xã hội chưa thật sự vào cuộc để chống tham nhũng, tham nhũng gây ra thiệt hại cho nhà nước và đó cũng chính là gián tiếp gây thiệt hại cho nhân dân vì tài sản của nhà nước cũng chính là tài sản của nhân dân mà có, làm giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ.
Trong những năm qua, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống tham
nhũng đã được Đảng và nhà nước ta tiến hành, song để đáp ứng nhu cầu về mặt thực tiễn đảm bảo hiệu quả trong phòng chống tham nhũng đội ngũ cán bộ phục vụ cho công tác đã được quan tâm chỉ đạo, trong đó việc nâng cao chất lượng và số lượng của đội ngũ chuyên làm công tác phòng chống tham nhũng cũng được chú ý. Ngoài các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng như: Thanh tra, Cơ quan điều tra..Thì hiện nay Đảng và nhà nước ta đã chú trọng hơn đến các đối tượng khác, đặc biệt là công dân và cơ chế bảo vệ công dân khi tố giác tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng nói riêng. Việc hoàn thiện và nâng cao vai trò của thanh tra nhà nước từ trung ương đến địa phương là cơ quan trực tiếp và chuyên trách đối với việc phát hiện xử lý phần lớn các vụ tham nhũng của cả nước, thanh tra đang từng bước hoàn thành một đội ngũ cán bộ có trình độ. Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội về cơ sở pháp lý, là mặt thể hiện thái độ của nhà nước đối với tham nhũng, nhà nước ta đã dần hoàn thiện luật về phòng chống tham nhũng sao cho hợp với tình hình đất nước và trên thế giới trong thời kỳ hội nhập, việc xây dựng các luật và các kế hoạch hoạt động hàng năm cũng như chiến lược dài hạn mang tính quyết định đối với công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Đề tài mà tôi nghiên cứu mong góp một phần nhỏ về cách nhìn tổng quan hơn về tham nhũng của nước ta hiện nay.
1.2
Đối tượng, mục đích chọn đề tài
Đối tượng: Trong đề tài này tôi tập trung nghiên cứu về vai trò của thanh tra
nhà nước trong phòng chống tham nhũng và các quy định hiện hành của pháp luật tham nhũng trong các văn bản pháp luật: Luật thanh tra, Luật phòng chống tham nhũng và một số văn bản khác liên quan đến tham nhũng, quy định cơ sở pháp lý về phòng chống tham nhũng và tập trung nghiên cứu sâu những vấn đề thực tiễn đặt tại địa bàn kiến tập. Làm rõ những nguyên nhân và đặc điểm của tham nhũng cũng như
1.1 Lý do chọn đề tài. Khi xây dựng một lý luận, một tiêu chuẩn trong lĩnh vực tư tưởng hay đạo đức xã hội, một khuynh hướng thường thấy là người ta không ho
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement