Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhocthientai_9785
#762758 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển nguồn nhân lực con người của công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái giai đoạn 2010 - 2015 .
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Líp QTKDTC1­TB
GVHD: TS ­ Hoµng Träng Sao 2 SVTH: D­¬ng Anh NghÜa
có hệ thống nhằm phát triển nguồn lực con người cụ thể của công ty cổ phần may xuất
khẩu Việt Thái đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu.
3 . phạm vi nghiên cứu:
Trên cơ sở thực trạng nguồn lực con người của công ty, và đề xuất những phương hướng,
giải pháp chủ yếu nhằm phát triển có hiệu quả nguồn lực con người ở công ty cổ phần
may xuất khẩu Việt Thái hiện nay.
làm rõ tầm quan trọng nguồn lực con người của công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
hiện nay.
Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển nguồn lực con người của công ty
Đề xuất một số phương hướng cơ bản, những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển có hiệu
quả nguồn lực con người ở công ty.
4 . phương pháp nghiên cứu:
Cơ sở lý luận của đề tài là quan điểm về con người và vai trò nguồn lực của con người
trong quá tring phát triển của công ty
phương pháp nghiên cứu:
­ Cơ Sở phương pháp luận: Dựa trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa
duy vật lịch sử.
­ Đồng thời đề tài còn sử dụng các phương pháp khâc như: Phương pháp thống kê, phân
tích tổng hợp, so sánh, điều tra và các phương pháp khác trên cơ sở kế thừa câc kết quả
nghiên cứu và các tài liệu khoa học, mô hình hoá để trình bày các vấn đề thực tiễn.
5 . Kết cấu của đề tài:
Đề tài được chia làm 3 chương
Chương 1: Nguồn lực con người và tầm quan trọng của phát triển nguồn lực con người ở
công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Chương 2: Thực trạng và xu hướng phát triển nguồn lực con người của công ty cổ phần
may xuất khẩu Việt Thái
Chương 3: Phương hướng cơ bảnvà giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn lực con
người ở công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
1. Tính cấp thiết của đề tài. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta ngoaì môi trường chính trị ổn định, còn phải có cac nguồn lực cần thiết để phát
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement