Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By smile_at_me_22
#761886 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentre
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentre
GVHD: Th.S Phan Đình Khôi
Trang 2
những năm tiếp theo. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài
“Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu thủy sản Bến Tre”.
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
 Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình,
hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của
doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh
nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay không. Bên cạnh, người ta còn phân tích và
xem xét các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đây là
những cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 Căn cứ thực tiễn: Hiệu quả hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu quan trọng.
Đối với công ty, phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho ban lãnh đạo thấy
được trên thực tế công ty hoạt động như thế nào, doanh thu tăng hay giảm... Từ kết
quả nghiên cứu này, nhà quản trị sẽ đánh giá toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh
và làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến
Tre qua 3 năm 2005-2007
1.2.1. Mục tiêu cụ thể
 Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua ba năm Phân tích các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của công
ty trong các mặt: khả năng thanh toán, các tỷ số hiệu quả hoạt động, khả năng
quản trị nợ, khả năng sinh lời,…
 Phân tích các yếu tố doanh thu, chi phí sản xuất, giá vốn hàng bán, khối
lượng tiêu thụ, thuế,…ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận của công ty qua ba
năm.
 Đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh
của công ty.
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước nhữn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement