Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By memory_forever
#761883 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng của của việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại chi nhánh Tổng côngty máy & tbcn - Công ty cơ khí và xây lắp Miền trung
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh
Trang
2
2.2.3
Môi trường pháp luật
32
2.2.4 Nhà cung cấp
33
2.2.5 Khách hàng
33
2.2.6 Đối thủ cạnh tranh
34
2.3. Thực trạng và xây dựng và lựa chọn chiến lược của Chi nhánh
Công ty cơ khí và xây lắp Miền trung trong thời gian qua.
36
2.3.1 Những căn cứ và sự cần thi?t của việc xây dựng và lựa chọn
chiến lược của Chi nhánh Công ty cơ khí và xây lắp Miền Trung.
36
2.3.2. Thực trạng việc xây dựng chiến lược của Chi nhánh trong thời
gian qua.
37
2.3.3 K? hoạch sản xuất sau đầu tư là
39
2.4. Thực trạng và tổ chức thực hiện chiến lược ở Chi nhánh Công ty
cơ khí và xây lắp Miền Trung.
39
2.4.1 Sơ lược và lých sử hnh thành và phát triển chi nhánh Công ty cơ
khí và xây lắp Miền Trung
39
2.4.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của Chi nhánh
39
2.4.3 K?t quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh ­ Công
ty cơ khí và xây lắp Miền Trung qua các năm 2007­2009
41
2.4.3.1 Kết quả hoạt động SXKD từ 2006­2009
41
2.4.4 Bố t í nguồn nhân lực tại Chi nhánh
43
2.4.5 VÀ tnh hnh sản xuất sản phẩm và phân phối sản phẩm của Chi
nhánh thời gian tế năm 2006 đến 2009
44
2.4.6 Về trang thiết bị? phục vụ công nghệ SX tại chi
nhánh
46
Chương 3: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Chi nhánh Tổng công ty
­ Côngty cơ khí và xây lắp Miền Trung
49
3.1. Hoàn thiện việc xác định mục tiêu của Chi nhánh tế 2010 ­2015
49
Chien luoc kinh doanh la mot cong cu co the bien nhung muc tieu, du dinh cua doanh nghiep thanh hien thuc, hoac dieu chinh hay hoan thien huong di cua doanh ngh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement