Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thocon55
#761826 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp lương thực Cái Cam
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2
học tập và góp phần nhỏ vào việc mạng lại hiệu tốt cho hoạt đông kinh
doanh của công ty.
2
Mục tiêu và nội dung chọn đề tài

2.1
Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung là : Một trong những yêu cầu cơ bản của việc xác
định kết quả kinh doanh là đề ra giải pháp nhằm khai thác những khả năng
tiềm tàng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua việc kiểm tra đánh
giá diễn biến một cách thường xuyên để biết được những nhân tố ảnh hưởng
để đề ra những phương pháp hữu hiệu và kịp thời nhất để đem lại hiệu quả
kinh doanh được tốt hơn.
Mục tiêu riêng là: Mục tiêu cụ thể của xác định kết quả kinh doanh
tại Xí Nghiệp là nhằm đánh giá xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế
như: Trong năm tiếp theo Xí Nghiệp phải sản xuất và tiêu thụ được bao
nhiêu sản phẩm, tổng doanh thu của Xí Nghiệp là bao nhiêu, chi phí sản xuất
trên cơ sở đó ta so sánh với những năm trước xem cao hơn hay thấp hơn so
với những năm trước là bao nhiêu và thực hiện các chỉ tiêu đó đến mức độ
nào, tìm ra những nguyên nhân chủ quan hay khách quan ảnh hưởng trực
tiếp hay gián tiếp đến quá trình hoạt động kinh doanh để đề ra giải pháp khắc
phục, cũng thông qua việc xác định kết quả kinh doanh ta cũng có thể xác
định được có cần cải tiến phương thức hoạt động, cải tiến tổ chức quản lí
hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động cụ thể là:
Tìm hiểu tốc độ tăng trưởng qua các giai đoạn.
Đánh giá hiệu quả hoạt động và nghiên cứu về tình hình tài chính. Từ
đó đưa ra một số biện pháp nâng cao lợi nhuận.
Xác định kết quả kinh doanh là hết sức cần thiết đối với nền kinh tế.
Để tiến hành xác định kết quả kinh doanh thì yêu cầu trước hết là tìm hiểu cơ
sở lí thuyết về xác định kết quả kinh doanh.
Phân tích tình hình tiêu thụ.
Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu.
Việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã chuyển dần từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement