Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#761244 Tải miễn phí cho anh em

Mục lục
Lời mở đầu 5
Danh mục từ viết tắt 7
Danh mục bảng biểu, sơ đồ 8
Chương 1: Lý luận cơ bản về kế toán nghiệp vụ huy động vốn 9
1.1.Vai trò của huy động vốn đối với NHTM 9
1.1.1.Các loại vốn của NHTM 9
1.1.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM 10
1.1.2.1. Huy động vốn thường xuyên 11
1.1.2.2. Huy động vốn không thường xuyên 12
1.1.3.Vai trò của vốn huy động trong hoạt động của NHTM 12
1.2. Một số nội dung cơ bản về công tác kế toán huy động vốn của NHTM 13
1.2.1. Vai trò của kế toán ngân hàng và kế toán huy động vốn của NHTM 13
1.2.1.1. Kế toán ngân hàng 13
1.2.1.2. Kế toán huy động vốn 15
1.2.2. Kế toán huy động vốn của NHTM 17
1.2.2.1. Các quy trình giao dịch sử dụng trong nghiệp vụ huy động vốn 17
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 19
1.2.2.3. Phương pháp hạch toán 22
Tóm tắt chương 1 28
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán huy động vốn của ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Chợ Lớn 29
2.1. Giới thiệu về ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank 29
2.1.1. Giới thiệu về tập đoàn Sacombank 29
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 29
2.1.1.2.Thành tựu đạt được 30
2.1.1.3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank 31
2.1.2.Giới thiệu về Sacombank Chợ Lớn 34
2.2. Thực trạng huy động vốn tại Sacombank Chợ Lớn 35

2.2.1. Các hình thức huy động vốn 35
2.2.2. Tình hình huy động vốn 36
2.3. Thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại Sacombank Chợ Lớn 38
2.3.1. Những quy định về lập chứng từ 38
2.3.2. Hệ thống kế toán áp dụng tại Sacombank 40
2.3.2.1. Giới thiệu về T24 – R8 40
2.3.2.2. Quản lý trên T24 – R8 40
2.3.2.3. Quy trình giao dịch 41
2.4. Đánh giá công tác kế toán huy động vốn tại Sacombank Chợ Lớn 66
2.4.1. Các thành tựu đã đạt được trong huy động vốn và trong công tác kế toán huy động vốn 66
2.4.1.1. Đối với nghiệp vụ huy động vốn 66
2.4.1.2. Đối với công tác kế toán huy động vốn 67
2.4.2. Những tồn tại cần khắc phục trong huy động vốn và công tác kế toán huy động
vốn 69
2.4.2.1. Đối với nghiệp vụ huy động vốn 69
2.4.2.2. Đối với công tác kế toán huy động vốn 69
Tóm tắt chương 2 71
Chương 3: Một số giải pháp để đẩy mạnh công tác huy động vốn và hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn 72
3.1. Định hướng phát triển của Sacombank 72
3.1.1. Định hướng phát triển chung của ngân hàng 72
3.1.1.1. Dự báo tình hình năm 2011 72
3.1.1.2. Một số mục tiêu kinh doanh chủ yếu trong năm 2011 của Sacombank 72
3.1.2. Định hướng phát triển của công tác kế toán huy động vốn 75
3.2. Một số kiến nghị, giải pháp để đẩy mạnh huy động vốn và hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn 76
3.2.1. Đối với Sacombank 76
3.2.1.1. Hội sở Sacombank 76
3.2.1.2. Chi nhánh Chợ Lớn 79
3.2.2. Đối với Chính phủ 85
3.2.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 89
Tóm tắt chương 3 92
Kết luận 93
Phụ lục 94
Tài liệu tham khảo 100


Link download cho anh em ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement