Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Inocente
#760968 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT Chi Nhánh Ninh Kiều
Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT Chi Nhánh Ninh Kiều
GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ DIỆU SVTH: LÊ THIỆN TƯỜNG
2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT Chi Nhánh
Ninh Kiều qua 3 năm 2005, 2006, 2007 để thấy rõ thực trạng tín dụng và đề xuất
giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Trong xu thế hội nhập và phát triển của nền kinh tế, thì nhu cầu mua bán và
trao đổi sẽ ngày càng mở rộng, chính vì vậy cần phải có một tổ chức đứng ra làm
trung gian giúp cho hoạt động mua bán ngày càng thuận lợi hơn, và một trong
những tổ chức trung gian đó chính là Ngân hàng. Ngày nay, hệ thống Ngân hàng
ngày càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng bên trong và ngoài nước
ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Do đó, buộc các Ngân hàng phải tìm mọi biện
pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình để đứng vững trong thị
trường hiện tại cũng như trong tương lai. Và mục tiêu cụ thể của đề tài là tập trung
phân tích:
Doanh số cho vay phân theo ngành và theo thành phần kinh tế.
Doanh số thu nợ theo ngành và theo thành phần kinh tế.
Dư nợ cho vay theo ngành và theo thành phần kinh tế.
Dư nợ quá hạn.
Vòng quay vốn tín dụng.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Trên cơ sở những số liệu thu thập được tại NHNo & PTNT Chi Nhánh Ninh
Kiều qua ba năm 2005, 2006, 2007, để hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động tín dụng
của Ngân hàng qua ba năm và xu hướng phát triển của Ngân hàng trong tương lai
như thế nào, chúng ta cần phân tích, đánh giá chính xác các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt
động tín dụng tại đơn vị. Muốn vậy chúng ta phải giải quyết triệt để các vấn đề về
hoạt động tín dụng tại Ngân hàng, từ đó để có hướng giải quyết cụ thể và đánh giá
chính xác góp phần hoàn thiện đề tài “ Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo &
PTNT Chi Nhánh Ninh Kiều ” được tốt hơn. Để giải quyết tốt vấn đề này chúng ta
cần trả lời các câu hỏi dưới đây:
Trong nền kinh tế hiện nay, để hòa nhập vào sự phát triển của nền kinh tế thế giới các quốc gia không ngừng phấn đấu để đưa đất nước mình phát triển, tuy nhiên
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement