Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nik.gialai
#760925 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DNNN Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA
2
1.3.2.Cổ phần hóa DNNN ở một số nước khác………………………………....20
1.3.3. Một số điều rút ra từ cổ phần hóa ở một số nước trên thế giới…………….21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DNNN Ở VIỆT NAM
TRONG NHỮNG NĂM QUA………………………………………………….23
2.1. Tiến trình cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam………………………………..23
2.1.1. Giai đoạn 1 (6/1992-4/1996) CPH tự nguyện……………………………...24
2.1.2. Giai đoạn 2 (5/1996-5/1998) Mở rộng chương trình thí điểm……………..26
2.1.3. Giai đoạn 3(6/1998-5/2002) Tăng tốc chương trình CPH ……………........27
2.1.4. Giai đoạn 4 (6/2002-nay)…………………………………………………...28
2.2. Đánh giá chung về quá trình cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam ………….32
2.2.1. Những thành tựu……………………………………………………………33
2.2.1.1. Những thành tựu mang tính định lượng………………………………….33
2.2.1.2. Thành tựu của cổ phần hóa DNNN đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp cổ phần hóa và tác động của nó tới việc giải quyết công ăn việc
làm cho người lao động ………………………………………………………….35
2.2.1.2.1. Về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau khi tiến hành cổ
phần hóa ……………………………………………………………....................35
2.2.1.2.2. Về huy động vốn………………………………………………………36
2.2.1.2.3. Về giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động
…………………………………………………………………………………….37
2.2.2. Những hạn chế……………………………………………………………..38
2.2.2.1. Hạn chế lớn nhất của việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa là tốc độ cổ
phần hóa còn chậm……………………………………………………………….38
2.2.2.2. Vốn Nhà nước trong các Doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá còn nhỏ
và việc huy động vốn trong quá trình chưa được nhiều, thời gian tiến hành cổ phần
hoá một doanh nghiệp còn quá dài ………………………………………………40
Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đến nay, nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phầ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement