Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thienthanh202
#759283 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng Hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.
ĐLCMĐCSVN
2
dưng đương lôi Công nghiêp hoa – Hiên đai hoa đât nươc; xây dưng nên kinh tê thi trương đinh hương XHCN va đương lôi đôi nôi đôi ngoai cua Đang va Nha nươc ta cung hêt sưc chu trong đên viêc xây dưng môt hê thông chinh tri thông nhât, vưng manh, xưng tâm va toan diên vơi nhiêm vu cua đât nươc.
Tư viêc thây ro đươc ban chât, đăc điêm, vai tro, nhiêm vu va vi tri cua hê
thông chinh tri ơ nươc ta; đông thơi thâm nhuân quan điêm xây dưng va phat huy hiêu qua hoat đông cua hê thông chinh tri cua Đang. Nhân thưc sâu săc đươc răng viêc xây dưng thê thông chinh tri không phai la công viêc riêng cua Đang hay Nha nươc ma cân sư chung tay gop sưc cua môi ca nhân va toan xa hôi. Đê tăng thêm hiêu biêt, nhân thưc vê hê thông chinh tri nươc ta; nhưng chu trương đương lôi cua Đang trong viêc xây dưng thê thông chinh tri XHCN tai Viêt Nam thơi ky đôi mơi va Công nghiêp hoa – Hiên đai hoa đât nươc. Thêm vao đo la đong gop môt phân nho vao viêc tuyên truyên đương lôi chu trương chinh sach cua Đang vê linh vưc nay.
Vơi nhưng ly do trên, tôi lưa chon đê tai “Muc tiêu, quan điêm va chu trương
xây dưng hê thông chinh tri thơi ky đôi mơi cua Đang” lam đê tai nghiên cưu va hoc tâp vơi mong muôn vân dung nhưng kiên thưc đa tich luy va tim hiêu đươc nhăm nghiên cưu, đưa ra nhưng đanh gia cua ban thân va đê xuât nhưng giai phap nho, vưa tâm vơi kiên thưc, nhân thưc cua minh đê gop phân vao viêc xây dưng hê thông chinh tri tai Viêt Nam.
2. Một số quan điểm về đề tài
Viêc nghiên cưu đê tai nay không chi bây giơ mơi co ma no đa đươc sư quan tâm nghiên cưu tư lâu va đa đat đươc nhưng thanh tưu rât lơn. No đa đươc sư quan tâm tư cac vi lanh đao cao câp cua Đang va Nha nươc; sư nghiên cưu cua cac chuyên gia va sư tham gia tim hiêu tư đông đao cac thanh phân trong xa hôi. Trong bai lam nay, tôi chi tông hơp lai, kê thưa nhưng kêt qua nghiên cưu đa co tư trươc nhăm tăng cương nhân thưc cua ban thân đông thơi cung co nhưng nhân xet va quan điêm cua riêng minh vê vân đê đây. Đây cung chinh la pham vi cua bai lam, vi nhân thưc va trinh đô ban thân con co han nên mong muôn bai lam
I. Mở đầu. 1. Lý do chọn đề tài . Sau thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, dưới con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement