Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xs_os_xxx183
#758546 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng


CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
Cán
bộ hướng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
Cán
bộ chấm nhận xét 1 : TS. Lê Thành Long
Cán
bộ chấm nhận xét 2 : TS. Nguyễn Quỳnh Mai
Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp.
HCM ngày 30 tháng 07 năm 2010.
Thành
phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm:

1. PGS. TS. Bùi Nguyên Hùng

2. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

3. TS. Lê Thành Long

4. TS. Nguyễn Quỳnh Mai

5. TS. Trương Quang Được
Xác
nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn và Bộ môn quản lý
chuyên ngành sau khi luận văn đã được sửa chữa (nếu có).
Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn Bộ môn quản lý chuyên ngành
Nghiên c ứu nà y có 2 m ụ c tiêu cơ b ản là: (1) Xác đị nh các y ếu tố tác động đế n ý . đị nh s ử d ụng c ủ a ng ười sử d ụng MH ĐTQM, (2) Đưa ra nhữ ng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement