Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sok_angle
#758494 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Bưu điện tỉnh Lào Cai
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B­u ®iÖn tØnh Lµo Cai
==================================================================
==================================================================Sinh viªn thùc tËp:
Lª ViÕt C­êng
­ Líp D2000

TC.QTKD
2
thông liên hoàn, thống nhất cả nước. Có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lưới, lội ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ Bưu chính­Viễn thông để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch Nhà nứớc do Tổng công ty giao.
Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của Bưu điện Tỉnh Lào Cai gồm:­Khối văn phòng:
+Phòng hành chính+Phòng tổ chức cán bộ và lao động+Phòng Bưu chính­PHBC+Phòng Viễn thông­Tin học+Phòng Kế hoạch­kinh doanh ­tiếp thị+Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng+Phòng Kế toán thống kê tài chính+Chuyên viên tổ Tổng hợp: Chuyên viên tổng hợp; Chuyên viên thi đua; Chuyên viên kiểm toán nội bộ; Chuyên viên thanh tra.
­Khối trực tiếp sản xuất:
+Công ty Viễn thông+Bưu điện thị xã Lào Cai+08 Bưu điện Huyện.
Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của Bưu điện Tỉnh Lào Cai gồm:. -Khối văn phòng:. +Phòng hành chính. +Phòng tổ chức cán bộ và lao động. +Phòng Bưu chính-
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement