Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sh0ck_ke_ta0
#758492 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch của Sở du lịch Hà Tây đối với Khu du lịch Chùa Thầy.
Chuyên đề tôt nghiệp
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ..............................................................................................1
1. Đặt vấn dề ....................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................3
3. Nội dung nghiên cứu ...................................................................................3
4. Phạm vi nghiên cứu.....................................................................................3
5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG
LĨNH VỰC DU LỊCH.....................................................................................5
1.1. Những lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch ..................5
1.1.1. Khái niệm chung về quản lý nhà nước .................................................5
1.1.2. Các đặc điểm cơ bản của quản lý nhà nước .........................................6
1.1.3. Các chức năng của quản lý nhà nước...................................................7
1.1.4. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch..............................................8
1.1.4.1. Sự cần thiết phải có vai trò quản lý của nhà nước trong lĩnh vực du
lịch.....................................................................................................................8
1.1.4.2. Những nội dung về quản lý nhà nước trong du lịch...........................10
1.2. Sở du lịch Hà Tây và công tác quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Tây
.........................................................................................................................10
1.2.1. Giới thiệu về sở du lịch Hà Tây, quá trình hình thành và phát triển 10
1.2.2. Vị trí, chức năng...................................................................................14
1.2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn ...........................................................................14
1.2.4. Cơ cấu tổ chức, nội dung quản lý của sở du lịch Hà Tây ..................16
1.2.5. Công tác quản lý nhà nước về du lịch của Sở du lịch Hà Tây...........19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA SỞ DU
LỊCH HÀ TÂY ĐỐI VỚI KHU DU LỊCH CHÙA THẦY.......................22
2.1. Khái quát chung về khu du lịch Chùa Thầy........................................22
Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch thế giới (WTO): du lịch đã trở thành một hiện tượng quan trọng nhất của đời sống hiện đại, hiện là ngành kinh tế có mức tăng t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement