Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By toan_noucamp
#758490 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp GVHD : Ts. NguyÔn ThÞ LÖ Thóy
SV : NguyÔn ThÞ ThuËn Líp : Qu¶n lý kinh tÕ 48A
2
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
Mô tả
CMCsoft
Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC
ISO
International Organization For Standardization
QLCL
Quản lý chất lượng
HTQLCL
Hệ thống quản lý chất lượng
TCVN
Tiêu chuẩn Việt Nam
CQ
Trung tâm chất lượng và đào tạo
NĐX/TBP
Người đề xuất / trưởng bộ phận
TT
QLCL/GDTT
Trưởng phòng quản lý chất lượng/ giám đốc
trung tâm
NST
Người soạn thảo
NXX
Người xem xét
PTHS
Phụ trách hồ sơ
NPT
Người phân tích
TNPT
Trưởng nhóm phân tích
QTDA
Quản lý dự án
CBTK
Cán bộ thống kê
SQA
Software Quality Assurance
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ. CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008. 1.1. Chất lượng và quản lý chất lượng. 1.1.1. Chất lượng. Chất lượng là một kh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement