Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chipvantieuha
#758472 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Trọng yếu và qui trình đánh giá trọng yếu trong kiểm toán BCTC
Trần Thị Phúc Kiểm toán 48C
2
2.1.4 Ước tính tổng số sai phạm trên toàn bộ BCTC………………………30
2.1.5 So sánh sai số tổng hợp ước tính với ước lượng ban đầu ( hoặc đã điều
chỉnh) về tính trọng yếu …………………………………………………...30
2.2 Thực trạng chung về việc đánh giá trọng yếu trong kiểm toán báo cáo
tài chính của các công ty kiểm toán độc lập tại việt nam………………...31
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ
TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÁC CÔNG TY
KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM THỰC HIỆN…………………...33
3.1 Nhận xét về việc dánh giá trọng yếu trong kiểm toán BCTC do các
công ty kiểm toán độc lập việt nam thực hiện……………………………33
3.1.1 Những kết quả đạt được …………………………………………….33
3.1.2 Những điểm còn tồn tại ……………………………………………...34
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá trọng yếu trong
kiểm toán BCTC do các công ty kiểm toán độc lập việt nam thực hiện…35
KẾT LUẬN………………………………………………………………..37
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………...38
Trong những năm vừa qua, song hành cùng sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thị trường là sự ra đời và phát triển ngày càng lớn mạnh của nhiều doanh nghiệp t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement