Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cu_nhan_9x_tb
#758397 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 3
1.1. Khái luận chung về Đầu tư 3
1.2. Sơ lược về kế hoạch hoá hoạt động Đầu tư phát triển 3
1.3. Các nguyên tắc lập kế hoạch Đầu tư 4
1.4. Sự cần thiết phải tuân thủ các nguyên tắc lập ké hoạch đầu tư 5
PHẦN II: THỰC TIỄN VIỆC THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 9
2.1. Hạn chế của một số dự án đầu tư tại Việt Nam trong khâu lập kế hoạch Đầu tư 9
2.1.1. Các dự án xi măng tại Việt Nam hiện nay 9
2.1.2. Dự án đánh bắt cá xa bờ 10
2.1.3. Dự án mía đường 13
2.1.4.Chương trình 135 giai đoạn 2 16
2.2. Nguyên nhân những hạn chế của một số dự án đầu tư tại Việt Nam trong khâu lập kế hoạch Đầu tư 22
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC TUÂN THỦ CÁC NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 24
3.1. Một số kiến nghị đối với Nhà nước nhằm nâng cao việc tuân thủ các nguyên tắc lập kế hoạch Đầu tư tại Việt Nam 24
3.2. Một số giải pháp đối với Chủ đầu tư và các Doanh nghiệp 24
KẾT LUẬN 26
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế xã hội của đất nước muốn phát triển với tốc độ cao và tăng trưởng bền vững cần đầu tư phát triển. Công cuộc đầu tư phát triển phải tiến hành trong thời gian khá dài và chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Trong thời gian chuẩn bị đầu tư, khâu lập kế hoạch đầu tư là hết sức quan trọng, đầu tư sai, không đúng mục đích sẽ gây lãng phí các nguồn lực, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế xã hội đất nước; ngược lại đầu tư đúng mục đích, hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển nền kinh tế đất nước, các vấn đề xã hội cũng được giải quyết. Trong quản lý đầu tư và lập kế hoạch đầu tư, việc tuân thủ các nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư cần được quán triệt và tuân thủ nghiêm túc nhằm xây dựng một nền kinh tế phát triển đúng hướng và bền vững.
Kế hoạch hoá đầu tư, quản lý đầu tư đang được Đảng, Nhà nước quam tâm đặc biệt, được tập trung chỉ đạo và quyết liệt. Đây là vấn đề lớn đang đặt ra cho đất nước ta, cho mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi người dân đặc biệt là trong điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới hiện nay. Các nguồn vốn được huy động không chỉ từ trong nước mà còn từ nước ngoài thông qua đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức,… Việc tuân thủ tốt các nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư đảm bảo cho các nguồn vốn đầu tư được sử dụng có hiệu quả cao và xây dựng, giữ uy tín vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.
Nếu các nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư không được tuân thủ nghiêm túc sẽ gây ra những tổn thất lớn cho nền kinh tế, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Từ nguyên nhân đó, tiểu luận này với đề tài: “Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư, làm rõ sự cần thiết phải tuân thủ nguyên tắc này trong quá trình lập kế hoạch đầu tư và liên hệ với thực tế Việt Nam” nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư về mặt lý luận và thực tiễn từ đó đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước và một số giải pháp đối với các chủ đầu tư góp phần vào sự thành công của các dự án đầu tư, đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế đất nước.
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, tiểu luận gồm có ba nội dung:
Phần I: Lý luận chung về nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư
Phần II: Thực tiễn việc thực hiện nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư tại Việt Nam
Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp nâng cao việc tuân thủ các nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư
Do hạn chế về thời gian nghiên cứu nên bài viết còn nhiều thiếu sót, mong nhận được sự cảm thông và góp ý của cô giáo để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

NỘI DUNG
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC
LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1.1. Khái luận chung về Đầu tư
Khái niệm Đầu tư: Đầu tư nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để thu được các kết quả đó.
Có 3 loại hình đầu tư:
Đầu tư phát triển: là một bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc chi dùng vốn trong hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng thêm hay tạo ra các tài sản vật chất và tài sản trí tuệ, gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement