Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Guifford
#758327 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mở rộng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng No&PTNT Việt Nam – chi nhánh Hòa Lạc
Chuyên đề tốt nghiệp
SV:Nguyễn Tích Huy
2

Lớp: TCDN48A
2.1.2.2..Phòng tín dụng .............................................................................252.1.2.3.Phòng kế toán – ngân quỹ .............................................................262.1.2.4.Phòng hành chính – nhân sự..........................................................272.1.2.5.Phòng Giao dịch ............................................................................27
2.1.3. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hòa Lạc ........................................................................................28
2.1.3.1. Huy động vốn ...............................................................................282.1.3.2. Cho vay.........................................................................................292.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh khác...................................................302.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hòa Lạc ..........................................................................................30
2.2. Thực trạng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hòa Lạc ....................................................................................................................31
2.2.1. Thực trạng cho vay của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hòa lạc..........312.2.2. Thực trạng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hòa lạc ..........................................................................................................32
2.2.2.1. Khái quát về các hộ sản xuất trên địa bàn...................................322.2.2.2. Thực trạng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hòa Lạc ..........................................................................................33
2.3. Đánh giá thực trạng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hòa Lạc..................................................................................................36
2.3.1. Kết quả................................................................................................36
Nội dung cơ cấu ........................................................................................36
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân.....................................................................41
2.3.2.1. Hạn chế ........................................................................................412.3.2.2. Nguyên nhân.................................................................................41
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG No&PTNT CHI NHÁNH HÒA LẠC ...............................44
3.1. Định hướng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hòa Lạc ....................................................................................................................44
3.1.1. Định hướng phát triển của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hòa Lạc
......................................................................................................................44
3.1.2. Định hướng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hòa Lạc.........................................................................................................45
3.2. Giải pháp mở rộng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hòa Lạc..................................................................................................463.3. Kiến nghị ...................................................................................................49
3.3.1. Kiến nghị với nhà nước và các cấp chính quyền ................................493.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước .....................................................513.3.3. Kiến Nghị với ngân hàng No&PTNT cấp trên ...................................52
KẾT LUẬN..........................................................................................................53
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................54
Chuyên đề chia làm ba chương:. Chương 1. Cơ sở lí luận về cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng thương mại. Chương 2. Thực trạng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement