Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By riengmotconduong_1
#758206 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vai trò quan trọng với bản thân doanh nghiệp và cả đối với xã hội. Nó tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp để có thể tiếp tục hoạt động của mình, sau hoạt động này doanh nghiệp trả lương cho người lao động, đó là quá trình phân phối thu nhập rất quan trọng, nó tác động tới các hoạt động trong toàn xã hội mà trong đó doanh nghiệp là thành phần rất quan trọng.
Trong xu thế hội nhập hiện nay thì doanh nghiệp ngày càng phải đối diện với nhiều thách thức và có cả cơ hội trong đó, doanh nghiệp nào có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động của mình sẽ thành công, và không vượt qua được các tác động này doanh nghiệp sẽ bị đào thải khỏi thị trường theo quy luật chung. Để có sự chuẩn bị cho các hoạt động trong tương lai của mình, các doanh nghiệp lập cho mình các kế hoạch kinh doanh thể hiện định hướng của doanh nghiệp trong tương lai. Qua quá trình phát triển của mình lập kế hoạch cũng có nhiều thay đổi sao cho thích ứng với đặc thù của doanh nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế. Với những gì đã được tìm hiểu trong khung lý thuyết, và trong giai đoạn thực tập vừa qua vì vậy em đã lự chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh của công ty Traphaco” làm đồ án tốt nghiệp của mình.
Với đặc thù là kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm của mình thì trong công tác lập kế hoạch của doanh nghiệp sẽ có những đặc điểm riêng sẽ được phân tích. Sau đây là những nội dung chính sẽ được trình bày trong bài:
Chương I: Quy trình lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp dược phẩm
I. Tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
II. Quy trình lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
III. Một số đặc trưng riêng của ngành dược có ảnh hưởng tới lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
IV. Quy trình lập kế hoạch kinh doanh áp dụng cho các doanh nghiệp dược phẩm
V. Một số điều kiện đảm bảo chất lượng lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng công tác lập kế hoạch kinh doanh của công ty Traphaco
I. Giới thiệu chung về công ty Traphaco
II. Các bước tiến hành trong quy trình lập kế hoạch của công ty Traphaco
III. Nội dung các kế hoạch chức năng của Traphaco
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch của công ty Traphaco
I. Định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới
II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch kinh doanh của công ty Traphaco
Để có thể thực hiện bài viết này tui đã dựa vào các tài liệu mà doanh nghiệp cung cấp. tui xin cam đoan những gì mình viết là đúng sự thật với những gì mà mình thu thập được trong quá trình thực tập tại công ty Traphaco.CHƯƠNG I: QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM


I. Tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
1. Khái niệm chung về kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội và tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh. Bản chất của hoạt động kinh doanh là tạo ra giá trị cho các loại sản phẩm hay dịch vụ. Có nhiều cách làm tăng giá trị cho các sản phẩm thoả mãn nhu cầu của khách hàng, hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị cho các sản phẩm và dịch vụ. Giá trị gia tăng này giúp doanh nghiệp bì đắp các chi phí và tạo ra của cải cho xã hội.
Để thực hiện các mục tiêu chiến lược và quản lý thực hiện các mục tiêu này, kế hoạch đã ra đời. Kế hoạch là hoạt động của con người trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật của xã hội và tự nhiên, đặc biệt là các quy luật kinh tế để tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế - kỹ thuật, các ngành, các lĩnh vực. Theo đó, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là một tài liệu bằng văn bản của doanh nghiệp xuất phát từ các điều kiện môi trường trong đó người ta đề ra các mục tiêu tổng quát cho doanh nghiệp và các phương tiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu trên, xác định các hoạt động cần thiết và thiết lập kế hoạch cho các hoạt động đó để có thể theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện.
Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cụ thể hoá các mục tiêu tổng quát của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Sự cụ thể hoá này sẽ dễ dàng hơn cho quá trình quản lý và thực hiện các hoạt động trong doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp lại được cụ thể hoá thành các kế hoạch chức năng trong doanh nghiệp, sự chi tiết này cho doanh nghiệp nhận thức rõ các hoạt động mà họ sẽ phải tiến hành. Như thế kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp tổ chức và phối hợp các hoạt động trong doanh nghiệp mình một cách có chủ định, đồng thời quản lý các hoạt động đó trong một khung giới hạn chung của doanh nghiệp (ví dụ như về khả năng tài chính cuả doanh nghiệp).
Mục tiêu của kế hoạch kinh doanh là đáp ứng các nhu cầu của thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo thực hiện chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đã lựa chọn bằng cách quản lý thực hiện các mục tiêu chiến lược, kiểm soát quá trình thực hiện chiến lược.
Khác với các kế hoạch phát triển của tổng thể nền kinh tế quốc dân, kế hoạch phát triển vùng, kế hoạch phát triển ngành… kế hoạch kinh doanh cuả doanh nghiệp có chủ thể quản lý nhỏ hơn. Mặt khác các mục tiêu của doanh nghiệp, các mục tiêu, các hoạt động của doanh nghiệp trong bản kế hoạch sẽ được quản lý tốt hơn so với các kế hoạch khác do giới hạn của doanh nghiệp là nhỏ. Chính vì đối tượng quản lý các kế hoạch này khác nhau cho nên phương pháp lập kế hoạch và các bước triển khai của chúng cũng khác nhau. Trong giới hạn bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và các kế hoạch tác nghiệp để thực hiện các mục tiêu kế hoạch tổng quát của doanh nghiệp đã đề ra.
2. Vai trò của lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với những tác động bên ngoài, tác động các qui luật của thị trường. Sự tồn tại của kế hoạch chính là để giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động của mình trong nền kinh tế thị trường. Vai trò của kế hoạch kinh doanh được thể hiện ở các mặt sau:
- Kế hoạch kinh doanh xác định cụ thể các mục tiêu cho doanh nghiệp và các hoạt động tiến hành nhằm đạt được mục tiêu đó. Nó sẽ tập trung sự chú ý của các hoạt động của doanh nghiệp vào các mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch là đạt được những mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra, cho nên chính các hoạt động của công tác kế hoạch là tập trung sự chú ý vào những mục tiêu này. Trong nền kinh tế thị trường luôn biến động thì quản lý bằng kế hoạch giúp doanh nghiệp dự kiến được những cơ hội, thách thức có thể xảy ra để từ đó có đưa ra quyết định nên làm những gì, làm như thế nào, làm vào lúc nào… Mặc dù các diễn biến của thị trường là rất khó đoán tuy nhiên chúng ta không thể để mặc chúng tự diễn ra, như thế là để mặc cho doanh nghiệp mình đối đầu với những biến động của thị trường, như thế thì rủi ro sẽ càng lớn.
- Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp ứng phó với những sự thay đổi của thị trường. Lập kế hoạch là dự kiến những vần đề của tương lai, chính vì thế nó ít khi chắc chắn. Ngay cả khi tương lai có độ chắc chắn cao thì các nhà lãnh đạo vẫn cần có kế hoạch để phân công, phối hợp các hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu và tháo gỡ, ứng phó với những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra.
- Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cụ thể các hoạt động của mình thành các kế hoạch chức năng, nó tạo khả năng tác nghiệp kinh tế trong doanh nghiệp. Kế hoạch doanh nghiệp tạo cơ sở cho việc nhìn nhận logic các nội dung hoạt động có liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tiến tới mục tiêu sản xuất sản phẩm và dịch vụ cuối cùng. Trên nền tảng đó, các nhà quản lý thực hành phân công, tổ chức các hoạt động cụ thể, chi tiết theo đúng trình tự, bảo đảm cho sản xuất sẽ không bị rối loạn và ít bị tốn kém.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By harry01
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020369 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement