Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ch16_ksh
#758205 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tiền lương cà các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư Vạn Tường.
Chuyên đê thưc tâp tôt nghiêp Trường ĐH Lao đông – Xă hội
SV: Pham Manh Hung

Lơp: C11-KTA
4. Các chế độ trả thưởng và trợ cấp áp dụng tại doanh nghiệp........................17
II. Thưc trang công tac kê toan lao đông –tiên lương va cac khoan trich theo
lương tai công ty TNHH tư vân va đâu tư Van Tương .......................................20
1. Kê toan tiên lương tai công ty TNHH tư vân va đâu tư Van Tương............20
1.1. Chưng tư sư dung. .................................................................................20
1.2. Tai khoan su dung...................................................................................20
1.3. Sơ dô luân chuyên chưng tư. .................................................................21
2. Tô chưc hach toan tiên lương va tinh lương, BHXH phai tra công nhân viên.....21
2.1. Hach toan tiên lương.............................................................................21
2.2. Thủ tục và các chứng từ sử dụng trong kế toán các khoản trích theo lương .23
CHƯƠNG III: NHÂN XET, ĐANH GIA VA MÔT SÔ ĐÊ XUÂT NHĂM
HOAN THIÊN CÔNG TAC KÊ TOAN LAO ĐÔNG-TIÊN LƯƠNG VA
CAC KHOAN TRICH THEO LƯƠNG..........................................................40
1. Nhân xet, đanh gia chung vê thưc trang công tac kê toan tiên lương va cac
khoan trich theo lương tai công ty TNHH tư vân va đâu tư Van Tương. ...........40
1.1. Ưu điêm.....................................................................................................40
1.2. Nhươc điêm. ..............................................................................................42
2. Môt sô y kiên nhăm hoan thiên công tac kê toan lao đông – tiên lương va cac
khoan trich theo lương tai công ty TNHH tư vân va đâu tư Van Tương. ...........42
KÊT LUÂN ........................................................................................................45
Chuyên đề gồm 3 phần:. Chương I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư Vạn Tường.. Chương II: Thực trạng công tác kế toá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement