Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#758156 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
TRANG
PHỤ BÌA
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH, CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN CỦA ĐỀ TÀI ............................................ 4
1.1 Khái niệm vốn ODA............................................................................................... 4
1.1.1 Khái niệm vốn ODA...................................................................................... 4
1.1.2 Nguồn gốc của vốn ODA............................................................................. 5
1.3 Phân loại vốn ODA................................................................................................. 5
1.3.1 Phân loại theo hình thức cấp ........................................................................ 5
1.3.2 Phân loại theo nguồn cấp............................................................................... 7
1.3.3 Phân loại theo loại hình hỗ trợ ...................................................................... 7
1.3.4 Khái quát quy trình vận động, đàm phát và ký kết vốn ODA....................... 8
1.3.4.1 Các hình thức vận động ........................................................................... 8
1.3.4.2 Các bước cơ bản của quy trình vận động, đàm phán,
ký kết vốn ODA. ................................................................................... 9
1.4 Vai trò và ý nghĩa của nguồn vốn ODA đối với nước tiếp nhận ....................... 9
1.4.1. Các mặt tích cực đối với nước tiếp nhận...................................................... 9
1.4.2. Các điểm hạn chế đối với nước tiếp nhận .................................................... 12
1.4.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA
1.4.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA................. 14
1.4.3.2 Mô hình Harrod-Domar ........................................................................... 15
1.4.3.3 Mô hình hai khoảng cách (“Two-gap” model) ........................................ 16
1.5 Mục tiêu cung cấp vốn ODA của nhà tài trợ....................................................... 17
1.5.1 Mục tiêu kinh tế .......................................................................................... 17
1.5.2 Mục tiêu nhân đạo....................................................................................... 18
1.5.3 Mục tiêu chính trị........................................................................................ 18
1.6 Kinh nghiệm quản lý và sử dụng vốn ODA một số
nước trên thế giới ................................................................................................... 19
1.6.1 Trung Quốc ................................................................................................. 19
1.6.2 Thái Lan...................................................................................................... 20
1.6.3 Malaysia...................................................................................................... 20
1.6.4 Ba Lan......................................................................................................... 21
1.6.5 Kinh nghiệm quản lý và sử dụng vốn ODA được rút ra từ
các nước trên thế giới cho Việt Nam............................................................ 22
KẾT LUẬN CHƯƠNG I ............................................................................................. 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2008 .......................................................................... 24
2.1 Tổng quan tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA
từ năm 1993 đến năm 2008.................................................................................... 24
2.1.1 Tình hình cam kết, ký kết, giải ngân Việt Nam
từ năm 1993 đến năm 2008............................................................................ 26
2.1.2 Cơ cấu vốn ODA theo nhà tài trợ ............................................................... 28
2.1.3 Cơ cấu vốn ODA theo ngành, lĩnh vực ...................................................... 30
2.2 Đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam.......................... 32
2.2.1 Vai trò của vốn ODA đối với nền kinh tế Việt Nam ................................ 32
2.2.1.1 Vốn ODA góp phần phát triển cơ sở hạ tầng. ....................................... 32
2.2.1.2 Vốn ODA tham gia phát triển nông nghiệp và phát triển
nông thôn, xóa đói giảm nghèo............................................................... 35
2.2.1.3 Vốn ODA tham gia phát triển nguồn nhân lực ..................................... 36

2.2.1.4 Đánh giá vai trò của vốn ODA với tăng trưởng kinh tế Việt
Nam................................................................................................................... 36
2.2.1.5 Đánh giá khả năng chịu đựng nợ của nền kinh tế Việt Nam................ 39
2.2.2 Các hạn chế trong quản lý, sử dụng vốn ODA và nguyên nhân. .............. 40
2.2.2.1 Hệ thống văn bản pháp quy về quản lý và
sử dụng vốn ODA chưa đồng bộ. ........................................................... 40
2.2.2.2 Tỷ lệ giải ngân vốn ODA tại Việt Nam còn thấp.................................. 42
2.2.2.3 Năng lực quản lý và tổ chức hoạt động của
ban quản lý dự án còn bất cập................................................................ 45
2.2.2.4 Trong quản lý và sử dụng vốn ODA phát sinh tình
trạng sử dụng sai mục đích và thất thoát ................................................ 46
2.2.2.5 Phân bổ vốn ODA vào quá nhiều lĩnh vực. .......................................... 47
2.2.2.6 Công tác theo dõi, đánh giá tình hình đầu tư vốn ODA
chưa đầy đủ và còn nhiều hạn chế. ......................................................... 47
2.2.2.7 Chưa quan tâm đúng mức đến việc tái cơ cấu vốn đầu tư
của các dự án có vốn ODA. .................................................................... 47
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2........................................................................................ 48

CHƯƠNG 3: CÁC KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ
SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM.................................................................... 49
3.1 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư của Việt Nam đến năm 2020.................................. 49
3.2 Dự báo vốn ODA được ký kết cho Việt Nam thời kỳ 2011-2020....................... 50
3.3 Định hướng thu hút và sử dụng vốn ODA của Việt Nam đến năm
2020................................................................................................................................ 50
3.3 Các giải pháp tăng cường thu hút và sử vốn ODA đến năm 2020
tại Việt Nam.................................................................................................................. 52
3.3.1 Hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến nguồn vốn ODA ............ 52

3.3.2 Minh bạch thông tin và tăng cường kiểm toán để ngăn ngừa tham
nhũng.................................................................................................................... 52
3.3.3 Nhóm giải pháp cho công tác giải ngân vốn ODA..................................... 53
3.3.4 Nâng cao năng lực nhân sự quản lý vốn ODA........................................... 56
3.3.5 Đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống thông tin và đánh giá dự
án. ......................................................................................................................... 57
3.3.6 Đánh giá khả năng hấp thụ vốn ODA các địa phương............................... 58
3.3.7 Nâng cao tính độc lập của ban Quản lý dự án ............................................ 59
3.3.8 Mở rộng các khoản vay ít ưu đãi từ các nhà tài trợ trên thế giới .............. 60
3.3.9 Tăng cường huy động vốn trong nước bổ sung nguồn
vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng ............................................................ 61
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3............................................................................................. 62
KẾT LUẬN................................................................................................................... 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Link download cho ae:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement