Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dunghoi_visao_anhyeuem_hd2007
#758151 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp khắc phục tính mùa vụ trong kinh doanh nhà hàng của công ty khách sạn du lịch Kim Liên.
Chuyên đề tốt nghiệp
2
1.3.1 Khái niệm mùa vụ trong kinh doanh du lịch ....................................24
1.3.2 Một số tác động bất lợi của tính mùa vụ đến kinh doanh du lịch .....29
1.4 Các giải pháp nhằm giảm tính mùa vụ .............................................32
CHƯƠNG 2 : TÍNH MÙA VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NHÀ HÀNG CỦA CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN .........33
2.1. Giới thiệu về công ty khách sạn du lịch Kim Liên ............................33
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: .....................................................33
2.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật : ...................................................................36
2.1.3 Lao động : .........................................................................................39
2.1.4 Kết quả kinh doanh những năm gần đây : ........................................46
2.2 Giới thiệu về hệ thống nhà hàng .......................................................48
2.2.1 Cơ sở vật chất kĩ thuật ......................................................................48
2.2.2 Bộ máy tổ chức:...............................................................................51
2.2.3 Các dịch vụ .......................................................................................52
2.2.4 Tình hình khách trong một số năm của nhà hàng............................52
2.3 Tác động của tính mùa vụ đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng ...55
2.3.1 Nguyên nhân dẫn đến tính thời vụ trong kinh doanh nhà hàng của
khách sạn ...................................................................................................55
2.3.2 Tính mùa vụ trong kinh doanh nhà hàng của công ty khách sạn du
lịch Kim Liên. ............................................................................................56
2.3.3 Những khó khăn mà tính mùa vụ gây ra cho hoạt động kinh doanh
nhà hàng của công ty khách sạn du lịch Kim Liên ....................................57
2.3.4 Một số giải pháp của công ty đã thực hiện để giảm thiểu tác động
của tính thời vụ đến hoạt động kinh doanh nhà hàng. ...............................58
• Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương: . Chương 1 Cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn, nhà hàng và tính mùa vụ trong kinh doanh du lịch, nhà hàng.. Chương 2 T
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement