Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By viuvi_nhieu
#758065 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Trần Yến Phương
Kiểm toán 48A
LƠI MƠ ĐÂU
Hoạt động kiểm toán độc lập đã hình thành và phát triển hơn 17
năm nay ở Việt Nam. Đây là một lĩnh vực hoạt động đặc thù - lấy người
sử dụng báo cáo tài chính làm đối tượng phục vụ chính yếu, bởi vậy chất
lượng của các báo cáo kiểm toán ảnh hưởng tới nhiều đối tượng khác
nhau. Từ một loại hình hoạt động chưa hề có ở Việt Nam nay kiểm toán
độc lập đã được xã hội thừa nhận, vai trò và vị trí của kiểm toán độc lập
ngày càng được khẳng định trong nền kinh tế quốc dân. Kiểm toán làm
tăng mức độ tin cậy đối với các thông tin tài chính, góp phần lành mạnh
hoá các quan hệ kinh tế. Dựa vào kết quả kiểm toán, những người sử dụng
báo cáo tài chính được kiểm toán có được các thông tin khách quan, chính
xác, từ đó có thể đánh giá một cách đúng đắn tình hình tài chính cũng như
kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp làm cơ sở cho các quyết
định kinh tế của mình.
Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của kiểm toán độc lập quan trọng
như vậy, cho nên việc nâng cao vai tro cua kiêm toan đôc lâp trong viêc nâng
cao chât lương bao cao tai chinh cua cac doanh nghiêp Viêt Nam la rất cấp
thiết. Và càng nóng hơn nữa sau vụ việc sai sót trong kiểm toán báo cáo tài
chính nhiều năm của Công ty Bông Bạch Tuyết, nhiều nhà đầu tư đã có
những hoài nghi về chất lượng kiểm toán. Chính vì vậy em đã chọn đề tài:
”Vai tro cua kiêm toan đôc lâp trong viêc nâng cao chât lương bao cao tai
chinh cua cac doanh nghiêp Viêt Nam hiên nay” để thưc hiên đê an môn
hoc. Trên cơ sở các tai liêu trong các năm gần đây, cùng với kiến thức đã được
đào tạo tại Nhà trường, em đã hoàn thành bản Đê an môn hoc kiêm toán với các
nội dung cơ bản như sau:
Từ một loại hình hoạt động chưa hề có ở Việt Nam nay kiểm toán độc lập đã được xã hội thừa nhận, vai trò và vị trí của kiểm toán độc lập ngày càng được khẳng đị
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement