Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quangtu20022001
#758020 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO- HN
Chuyên đề thực tập
Nguyễn Thị Hà My Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế
2
các nguồn ngoại tệ để nhập khẩu các vật tư kỹ thuật, hàng hóa thiết yếu
cho sản xuất và đời sống, tích cực cân đối cán cân thanh toán quốc tế, góp
phần duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế…”. Thực hiện tốt công tác
xuất nhập khẩu sẽ góp phần tích cực đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay
của nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu
của các doanh nghiệp để tìm ra biện pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh
nhập khẩu hiện nay là một vấn đề rất quan trọng.
Xuất phát từ quan điểm trên, em đã chọn đề tài :“Hoạt động nhập
khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu
vật tư kỹ thuật REXCO- HN” để hoàn thành chuyên đề thực tập của
mình. Em mong rằng thông qua việc xem xét và phân tích tình hình hoạt
động nhập khẩu của Công ty REXCO- HN sẽ giúp em đưa ra được một số
giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của
Công ty.
1.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu
- Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện nhập khẩu tại chi nhánh
Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết
bị tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại chi nhánh
Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN.
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu
Quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và sâu sắc. Đó là xu thế tất yếu khách quan và là một quy luật mà mọi quốc g
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement