Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dongxuanhathu44
#757960 share miễn phí cho các bạn tài liệu: Hoàn thiện công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần May 10

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………….3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN………………………………………………..……4
1. Khái niệm và ý nghĩa đào tạo để phát triển nguồn nhân lực…………..……………4
1.1. Một số khái niệm về đào tạo để phát triển nguồn nhân lực…….…………..4
1.2. Hình thức đào tạo để phát triển……………………………………….……..5
1.3. ý nghĩa của đào tạo để phát triển nguồn nhân lực…………………….…….7
2. Nội dung của công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực……………………..7
2.1. Mục tiêu của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực………………….…..7
2.2. Nội dung đào tạo để phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp…….……..8
2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo để phát triển………………...………..…..……10
2.2.2. xây dựng chương trình đào tạo……………………………...……………..11
2.2.3. Lựa chọn những phương pháp đào tạo………………….…………………11
2.2.4. Thực hiện chương trình đào tạo để phát triển……………………………..11
2.2.5. Đánh giá chương trình đào tạo để phát triển. ………………..……………11
2.3. Các nhân tổ ảnh hưởng tới công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực……12
2.3.1. Sự phát triển nền KT – XH………………………………………...……….12
2.3.2. Chiến lược phát triển công………………………………………..………..12
2.3.3. Cơ chế chính sách…………………………………….…………………….14
3. Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực…………….14
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CP MAY 10………………………………………….16
1. Tổng quan chung về công ty cổ phần may 10…………………….………………..16
1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty…………………..………………16
1.2. Tình hình hoạt động sản xuất của công ty cổ phần may 10…………………17
2. Thực trạng công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực của Công ty ………….20
2.1. Kế hoạch đào tạo………………………………………………………….…..20
2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần may 10…………………………..……..21
2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty………………………………………21
2.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty………………………………..……..24
3. Đánh giá kết quả của công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực ở
Công ty cổ phần May 10…………………………………………………………..….27
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA
CÔNG TY CP MAY 10…………………………………………...………………….32
1. Định hướng về đào tạo để phát triển nguồn nhân lực trong Công ty cổ phần
May 10……………………………………………………………….……..…………32
2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo để phát triển tại Công ty cổ phần may 10…………………………………………………………………………..32
2.1. Đổi mới về nội dung và phương pháp đào tạo………………………………….34
2.2. Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đào tạo để phát triển……………………………34
2.3. Tạo động lực cho đội ngũ cán bộ công nhân viên được cử đi đào tạo…………35
2.4. Đầu tư trang thiết bị cho việc đào tạo để phát triển……………………………35
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………...36
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………….37

LỜI MỞ ĐẦU

Xu hướng hiện nay, khi khoa học đã thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp những yếu tố của kinh tế tri thức đã xuất hiện, sự phát triển các hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức, tức là dựa vào thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ. Quyền sở hữu tri thức chiếm vị trí ngày càng quan trọng dần trở thành tài sản quí hơn cả vốn và tài nguyên. Xu thế hội nhập quốc tế, việc cạnh tranh của các công ty Việt ngày càng khốc liệt và khó khăn hơn.. Cuộc cạnh tranh đó thể hiện trên tất cả các mặt: công nghệ, quản lý, tài chính, chất lượng, giá cả, v.v... Nhưng trên hết, yếu tố đứng đằng sau mọi cuộc cạnh tranh là con người. Trong cạnh tranh, ai chiếm hữu nhiều tài sản trí tuệ hơn người đó sẽ thắng.
Vì vậy, đào tạo để phát triển là một nhu cầu không thể thiếu được đối với bất kỳ một loại hình tổ chức nào. Một xã hội có tồn tại được hay không là do có đáp ứng được với sự thay đổi đó không. Một doanh nghiệp có đứng vững và phát triển được hay không thì cần có chính sách đào tạo để phát triển cho lực lượng lao động của mình để đuổi kịp với xu hướng của xã hội….
Do đó vai trò "con người" trở nên rất quan trọng quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.
Đề tài: "Hoàn thiện công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần May 10" xem xét, đánh giá và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực.
Bài viết được thực hiện nhờ sự giúp đỡ của cô giáo PGS.TS. LÊ THỊ ANH VÂN Nhưng bài viết còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp, giúp đỡ của cô nhằm hoàn thiện hơn cho đề tài nghiên cứu.
Em xin chân thành Thank sự giúp đỡ của cô !


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1. Khái niệm và ý nghĩa đào tạo để phát triển nguồn nhân lực.
1.1. Một số khái niệm về đào tạo để phát triển nguồn nhân lực.
Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người và nguồn lực này gồm thể lực và trí lực. Thể lực chỉ là sức khỏe của thân thể, nó phụ thuộc vào sức vóc, tình trạng sức khỏe của từng người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm việc và nghỉ ngơi, chế độ y tế. Thể lực con người còn tùy thuộc vào tuổi tác, thời gian công tác, giới tính…Trí lực chỉ sức suy nghĩ, sự hiểu biết, sự tiếp thu kiến thức, tài năng, năng khiếu cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách… của từng con người. Trong sản xuất kinh doanh truyền thống, việc tận dụng các tiềm năng về thể lực của con người là không bao giờ thiếu hay lãng quên và nó có thể nói như đã được khai thác gần đến mức cạn kiệt. Ngược lại, sự khai thác các tiềm năng về trí lực của con người còn ở mức mới mẻ, chưa bao giờ cạn kiệt, vì đây là kho tàng còn nhiều bí ẩn của mỗi con người.
+ Đào tạo nguồn nhân lực là quá trình trang bị những kiến thức nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động, để họ có thể đảm nhận một nghề nào đó, hay để làm tốt hơn một công việc nào đó, hay để làm những công việc khác trong tương lai.
+ Phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động học tập vươn ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức.
+ Như vậy, đào tạo nguồn nhân lực có phạm vi hẹp hơn, nó chính là một nội dung của phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo chỉ mang tính chất ngắn hạn, để khắc phục những sự thiếu hụt về kiến thức và kỹ năng cho những công việc hiện tại. Còn phát triển mang nghĩa rộng hơn, nó không chỉ bao gồm vấn đề đào tạo mà còn rất nhiều những vấn đề khác, như chăm sóc y tế, tuyên truyền sức khoẻ cộng đồng…nhằm phát triển nguồn nhân lực trên mọi phương diện. Về mặt thời gian, phát triển nguồn nhân lực mang tính chất dài hạn, lâu dài hơn trong nền kinh tế.Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ
Link
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhớ thank nhé

- Bạn nào có tài liệu gì hay , up lên đây share cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, , đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement