Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By H_T
#757944 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo thử việc: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu cước
Bao cao thư viêc
Nguyên Tiến Đạt – Phòng quản lý địa bàn­ Trung tâm quản lý Tỉnh.
& dịch vụ Viettel
2
4.7.
Phòng Công nghệ thông tin (IT)........................................................30
4.7.1. Nhiệm vụ của phòng : .....................................................................304.7.2. Nhiệm vụ của các ban: ....................................................................304.7.3. Mô hình tổ chức............................................................................31
4.8.
Phòng Xây dựng dân dụng. ...............................................................31
4.8.1. Nhiệm vụ của phòng: ......................................................................324.8.2. Nhiệm vụ của các ban: ....................................................................324.8.3. Mô hình ...........................................................................................33
4.9. Phòng Quảng cáo, Truyền thông: .........................................................34
4.9.1. Nhiệm vụ của phòng........................................................................344.9.2. Nhiệm vụ từng ban..........................................................................344.9.3. Mô hình tổ chức...............................................................................37
4.10. Phòng kiểm soát nội bộ......................................................................37
4.10.1. Nhiệm vụ của phòng ...................................................................374.10.2 Nhiệm vụ từng ban......................................................................384.10.3 Mô hình .......................................................................................39
II . TRUNG TÂM QUẢN LÝ TỈNH...............................................................40
1. Qua trinh hinh thanh va phat triên.........................................................402. Cơ câu tô chưc cua Trung tâm Quản lý tỉnh..........................................403. Nhiêm vu của Trung tâm ..........................................................................42
3.1. Nhiệm vụ của Trung tâm: ....................................................................42
3.1.1. Phần Quản lý Nhân viên địa bàn ..................................................423.1.2. Phần Quản lý Tỉnh.........................................................................43
3.2. Nhiệm vụ của các phòng thuộc nhóm Quản lý nhân viên Địa bàn ...43
3.2.1. Phòng Quản lý địa bàn ..................................................................433.2.2. Phòng Kế toán ................................................................................443.2.3. Phòng Quản Lý nợ đọng................................................................453.2.4. Phòng Tổ chức lao động................................................................463.2.4. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp .........................................................48
3.3. Nhiệm vụ của các phòng thuộc nhóm Quản lý Tỉnh ..............................49
3.3.1. Phòng nghiệp vụ: .............................................................................493.3.2. Phòng Điều hành:............................................................................493.3.3. Phòng Đảm bảo: ..............................................................................50
PHÂN II .................................................................................................................51KÊT QUA THƯ VIÊC .........................................................................................51MÔT SÔ GIAI PHAP NHĂM NÂNG CAO HIÊU QUA ................................51CÔNG TAC THU CƯƠC ..................................................................................51
A. MÔ TA CÔNG VIÊC ĐƯƠC GIAO TRONG QUA TRINH THƯ VIÊC
.............................................................................................................................51
B. NHƯNG KÊT QUA ĐAT ĐƯƠC TRONG QUA TRINH THƯ VIÊC...54
I. NH÷NG C¡N Cø §Ó §¹T §¦îC KÕT QU¶ THö VIÖC..............................54
1. C¨n cø chñ quan. ....................................................................................542. C¨n cø kh¸ch quan. .................................................................................54
II. NH÷NG THUËN LîI, KHã KH¡N TRONG QU¸ TR×NH THö VIÖC 55
1. Nhưng thuân lơi trong qua trinh thư viêc............................................55
Đến nay thì Viettel đã chính thức cung cấp đến tay người tiêu dùng 6 dịch vụ bao gồm : dịch vụ điện thoại di động (với các đầu số 097, 098,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement