Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By MacAdhaimh
#757915 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá
2
Phần 1:
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NHNO
HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HOÁ
Trước năm 1988, hệ thống tổ chức của Ngân hàng nhà nước bao gồm: Ngân
hàng trung ương đặt trụ sở chính tại Hà Nội, các chi nhánh ngân hàng nhà nước tại
các tỉnh, thành phố và các chi điểm cơ sở tại huyện, quận. Để hệ thống ngân hàng
Việt Nam đáp ứng được với thực tế đổi mới, ngày 26/3/1988, Nghị định 53/HDBT
của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính Phủ) ban hành đánh dấu một bước phát
triển mới của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ đây hệ thống ngân hàng Việt Nam
được cơ bản chia làm hai cấp: Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mai. Ngân
hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống từ Trung Ương đến cấp tỉnh, thực hiện
chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Ngân hàng thương
mại quốc doanh bao gồm Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Phát
Triển Nông Nghiệp Viêt Nam, Ngân hàng Đầu Tư Xây Dựng Việt Nam và Ngân
hàng Ngoại Thương Việt Nam, thực hiện chức năng kinh doanh theo những lĩnh
vực tương ứng với tên gọi.
Theo Nghị định số 53/HĐBT, hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn được thành lập. NHNo huyện Tĩnh Gia được hình thành trên cơ sơ ngân
hàng nhà nước huyện Tĩnh Gia. Lúc mới thành lập, ngân hàng mang tên Ngân hàng
Phát triển Nông nghiệp huyện Tinh Gia. Cuối năm 1990, ngân hàng được đổi tên
thành Ngân hàng Nông nghiệp huyện Tĩnh Gia. Cuối năm 1996, ngân hàng được
đổi tên lại như hiện nay.
Hiện nay NHNo&PTNT huyện Tĩnh Gia có một trụ sở chính và một phòng
giao dịch Hải Ninh. NHNo huyện Tĩnh Gia là chi nhánh cấp 3 trực thuộc chi nhánh
cấp 1 là NHNo&PT NT tỉnh Thanh Hoá. Khi triển khai hệ thông hệ thống thanh
toán và kế toán khách hàng (IPCAS) cuối năm 2007 và năm 2008.
Hê thống thanh toán kế toán khách hàng, hai cấp hội sở chính và các chi
nhánh, Hội sở chính NHNo& PTNT Việt Nam quản lý trực tuyến các chi nhánh
(Hơn2000 chi nhánh trong toàn quốc), thuận lợi cho việc thông tin báo cáo các cơ
Trước năm 1988, hệ thống tổ chức của Ngân hàng nhà nước bao gồm: Ngân hàng trung ương đặt trụ sở chính tại Hà Nội, các chi nhánh ngân hàng nhà nước tại các tỉnh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement