Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By icy_girl9x
#757861 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi:

M ỤC L ỤC

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT 1
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HẠCH TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4
1.1 GIỚI THIỆU VỀ HẠCH TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4
Các khái niệm liên quan đến hạch toán quản lý môi trường 4
1.1.1.1 Hệ thống hạch toán môi trường (EAS) 4
1.1.1.2 Hạch toán quản lý (MA) 4
1.1.1.3 Hạch toán môi trường (EA) 7
1.1.1.4 Hạch toán quản lý môi trường (EMA) 9
1.1.2. Các khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 12
1.1.3. Vì sao phải hạch toán quản lý môi trường 13
1.1.3.1. EMA khắc phục nhược điểm của hệ thống hạch toán truyền thống 13
1.1.3.2. Lợi ích của hạch toán quản lý môi trường 15
1.2. NỘI DUNG CỦA HẠCH TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 17
1.2.1 Hạch toán quản lý môi trường tiền tệ (MEMA) 18
1.2.2 Hạch toán quản lý môi trường phi tiền tệ (PEMA) 18
1.3. CÁC BƯỚC HẠCH TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 21
1.3.1. Đạt được sự xác nhận và cam kết của cấp quản lý cao nhất 21
1.3.2. Thành lập nhóm thực hiện 21
1.3.3. Xác định quy mô, giới hạn của hệ thống đề xuất 22
1.3.4. Thu thập toàn bộ thông tin tài chính và vật chất 22
1.3.5. Nhận dạng các chi phí môi trường 22
1.3.6. Xác định các doanh thu tiềm năng bất kì hay các cơ hội cắt giảm chi phí 24
1.3.7. Đánh giá các chi phí và doanh thu được xử lý như thế nào trong các hệ thống hạch toán hiện hành 25
1.3.8. Xây dựng các giải pháp 26
1.3.9. Đánh giá các giải pháp, đề xuất thay đổi hệ thống và thực hiện 27
1.3.10. Theo dõi kết quả 27
1.4 NHỮNG ỨNG DỤNG HẠCH TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ 27
1.4.1. Thế giới 27
1.4.2. Việt Nam 33
1.4.2.1 Trang trại nuôi tôm tại cà mau 34
1.4.2.2 Doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Huế 34
1.4.2.3 Nhà máy sản xuất Bia ở Phú Yên 35
Chương 2: HẠCH TOÁN CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG 36
2.1 H ạch toán chi phí môi trường (ECA) 36
37
2.2 Nguyên tắc xác định các chi phí môi trường 37
2.3 Các dạng chi phí môi trường 41
2.3.1 Chi phí loại 1: Chi phí xử lý chất thải 42
2.3.2 Chi phí loại 2: Chi phí quản lý giảm thiểu và quản lý môi trường 44
2.3.3 Chi phí loại 3: Chi phí phân bổ cho bán sản phẩm và chất thải 45
2.3.4 Chi phí loại 4: Chi phí tái chế 46
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆNUÔNG BÍ 47
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 47
3.1.1 Vài nét về quá trình phát triển của nhà máy 47
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của nhà máy 48
Nhà máy nhiệt điện Uông Bí sau 31 năm đổi mới đã đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của toàn nền kinh tế cũng như địa phương: 48
3.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của nhà máy trong những năm gần đây 49
3.1.4. Định hướng hoạt động trong tương lai 50
3.2. PHÂN TÍCH CHU TRÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ CHẤT THẢI CỦA NHÀ MÁY 51
3.2.1. Đặc điểm của ngành điện 51
3.2.2 Chu trình sản xuất điện 53
3.2.2.1. Sơ đồ chu trình sản xuất điện và chất thải 53
3.2.2.2 Phân tích chu trình sản xuất điện và chất thải 56
3.2.3. Chu trình nhiệt 59
3.2.4. Chu trình xử lý chất thải 60
3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY 65
3.3.1 Các chất thải chính của nhà máy: 65
3.3.2 Các nguồn chất thải và phát sinh ô nhiễm 65
3.3.2.1 Khí thải 65
3.3.2.2 Nước thải 66
3.3.2.3 Tiếng ồn 67
3.3.2.4 Nhiệt độ 67
3.3.2.5 Độ rung 68
3.3.2..6 Chất thải rắn 68
3.3.3 Tác động đến môi trường và sức khỏe của con người 68
3.3.3.1 Môi trường không khí 68
3.3.3.2.Môi trường nước 69
3.3.3.3. Chất thải rắn 69
3.3.3.4. Ô nhiễm nhiệt 69
3.3.3.5. Tiếng ồn 70
3.3.3.6. Tình hình sức khỏe của người lao động 70
3.4. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY 71
3.4.1 Hiện trạng quản lý khí thải 71
3.4.2 Hiện trạng quản lý nước thải 72
3.4.3.Hiện trạng quản lý ô nhiễm nhiệt 72
3.4.4. Quản lý chất thải rắn: 73
3.4.5. Quản lý ô nhiễm tiếng ồn 74
3.4.6 Quản lý ô nhiễm hệ sinh thái và sức khỏe người lao động 74
Chương 4: ÁP DỤNG HẠCH TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 80
4.1 TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH CỦA 1KWH ĐIỆN 80
4.1.1 nguyên lý hạch toán giá thành ở nhà máy nhiệt điện Uông Bí 80
4.1.2 Cơ cấu giá thành 81
4.1.2.1 Tập hợp các chi phí theo phương pháp truyền thống 81
4.1.2.2 Tính toán giá thành của 1Kwh điện 81
XÁC ĐỊNH CÁC CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG THEO EMA 85
4.2.1 Chi phí loại 1: chi phí xử lý chất thải và chất phát thải 85
3.2.2. Loại 2: chi phí quản lý giảm thiểu và quản lý môi trường: 90
4.2.3 Loại 3: Chi phí phân bổ cho bán sản phẩm và chất thải 93
4.2.4 Loại 4: Chi phí tái chế 95
4.3 DOANH THU MÔI TRƯỜNG 97
4.4 SO SÁNH VÀ KẾT LUẬN 98
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103
5.1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 103
5.1.1 Đối với doanh nghiệp 103
5.1.2 Đối với Việt Nam 105
5.2. KẾT LUẬN 107
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement