Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hongphong_vu
#757841 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự & Tiền lương trong hệ thống ERP
Luận văn thạc sĩ
- 2 -
Nguyễn Chí Thành
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
5. Phân tích một lớp ......................................................................................... 396. Phân tích một gói ......................................................................................... 40
IV. Thiết kế ............................................................................................................... 41
1. Mở đầu ........................................................................................................ 412. Luồng công việc thiết kế .............................................................................. 423. Thiết kế kiến trúc ......................................................................................... 424. Thiết kế một ca sử dụng ............................................................................... 465. Thiết kế một lớp ........................................................................................... 496. Thiết kế một hệ thống con ............................................................................ 52
CHƯƠNG III: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG........................ 54
I.
Chức năng nhiệm vụ ............................................................................................ 54
II. Mô tả hoạt động nghiệp vụ quy trình quản lý nhân sự, tiền lương......................... 55
1.Đặc tả yêu cầu ...................................................................................................... 552.Quy trình quản lý nhân sự tiền lương .................................................................... 57
2.1
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên....... 57
2.2
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Hợp đồng lao động ......................... 59
2.3
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình công tác .......................... 62
2.4
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật ........ 63
2.5
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình đào tạo ............................ 66
2.6
Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Lương ............................................ 68
Tổng hợp các chức năng của quy trình quản lý Nhân sự - Tiền lương ......................... 69III. Phát triển mô hình ca sử dụng .............................................................................. 71
1. Xác định tác nhân ................................................................................................ 712. Xác định ca sử dụng............................................................................................. 713. Mô hình ca sử dụng mức gộp ............................................................................... 73
3.1
Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên ...... 73
3.2
Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Hợp đồng lao dộng ........................ 74
3.3
Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Khen thưởng – Kỷ luật................... 75
3.4
Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Quá trình đào tạo ........................... 75
3.5
Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Lương............................................ 76
IV. Mô tả chi tiết các ca sử dụng điển hình................................................................. 76
1.Ca sử dụng cập nhật danh mục công việc .............................................................. 762.Ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động ............................................................... 79
2.1
Ca sử dụng thêm mới hợp đồng lao động.................................................. 80
2.2
Ca sử dụng sửa thông tin hợp đồng lao động ............................................ 81
2.3
Ca sử dụng xóa hợp đồng lao động ........................................................... 82
2.4
Ca sử dụng tìm kiếm hợp đồng lao động................................................... 82
ERP - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resources Planning) là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lí sản xu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement