Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By katorj_u_a
#757839 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hóa trong mạng lưới kinh doanh nội địa của công ty XNK Intimex
SV: Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp TMQT 47
2
MỤC LỤC
LỜI CAM KẾT
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................................
1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI
................................. 3
I. Khái quát về kênh phân phối......................................................................3
1. Định nghĩa và các loại kênh phân phối .................................................... 3
1.1. Định nghĩa kênh phân phối ............................................................... 3
1.2. Các loại kênh phân phối .................................................................... 3
1.2.1. Các kênh đơn ..............................................................................
4
1.2.2. Các kênh truyền thống.................................................................
5
1.2.3. Hệ thống kênh phân phối liên kết chiều dọc (Vertical marketing
system-VMS)..............................................................................
5
2. Cấu trúc kênh phân phối.......................................................................... 7
3. Chức năng và vai trò của kênh phân phối............................................... 10
3.1. Chức năng của kênh phân phối........................................................ 10
3.2. Vai trò của kênh phân phối............................................................. 11
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng kênh phân phối............. 11
5. Quản lý kênh phân phối......................................................................... 12
5.1. Khái niệm quản lý kênh phân phối .................................................. 12
5.2. Đặc điểm cơ bản của quản lý kênh phân phối................................. 13
5.3. Nội dung của quản trị kênh phân phối ............................................. 14
5.3.1. Xây dựng hệ thống thông tin hoàn chỉnh trong kênh.................... 14
5.3.2. Quản lý dòng phân phối vật chất dựa trên dòng thông tin tiên tiến,
các phương tiện vận tải và lưu kho hiện đại................................. 15
5.3.3. Tăng cường dòng xúc tiến..........................................................
15
5.3.4. Đổi mới dòng đàm phán ............................................................
16
5.3.5. Hoàn thiện dòng thanh toán........................................................
16
Công ty XNK Intimex với tư cách là một trong các doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực phân phối hàng hóa trên thị trường nội địa, bên cạnh việc không ngừng tìm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement